Solomon Marcu II 1-6/2018

Sec21-Solomon Marcus_coperta1

Sec21-Solomon Marcus_coperta-CRIFIN

 

1-6/2018

Alina Ledeanu
director

Geta Brătescu
director artistic

Sofia Oprescu
redactor şef

 

Georgeta Cristian

redactor

Livia Szász

Monica Pillat

Adriana Ghiţoi
redactori asociaţi

Cristian Negoi
machetare computerizată

număr coordonat de
Alina Ledeanu

 

Colegiul Onorific

Michel Deguy, Pierre Oster,

Gianni Vattimo,

Antonio Muñoz Molina,

Geta Brătescu, Mariana Celac,

Sanda Golopenţia,  Virgil Nemoianu, Jean Starobinski, Mihai Şora,

Eugen Vasiliu

© Pentru toate textele publicate în acest număr, drepturile de autor aparţin revistei Secolul 21

Acasa

 

Sumar

 

EDITORIAL

ALINA LEDEANU: Visare și vise cu Solomon Marcus  • 9

 

SOLOMON MARCUS: Schiță biografică  •  11

SOLOMON MARCUS: Decât o-nchipuire, poem  •  14

 

„ZERO ȘI INFINIT SUNT FRAȚI”

Ecouri de lectură

CRISTIAN CALUDE: Vis cu Solomon Marcus  •  17

 

DIN ARHIVA REVISTEI SECOLUL 21

 

SOLOMON MARCUS: Gooooooooool!!!   •  20

SOLOMON MARCUS: 20 questions pour Luc Montagnier  •  35

 

MARCUS PRINTRE CONTEMPORANI

 

VIOREL BARBU: Un spirit enciclopedic  •  60

MUGUR ISĂRESCU: Un savant-cetățean  •  66

MARIANA CELAC: Festin neîntrerupt  •  68

ANDREW BRUCKNER: Memories about Solomon Marcus  •  74

GABRIEL ANDREESCU: Solomon Marcus, în amintiri  •  77

 

TERITORIILE TRANSDISCIPLINARITĂȚII

 

ȘTEFAN BRATOSIN: Semn și simbol  •  90

VILMOS VOIGT: Pragmatical, Syntactical and Semantic Horizons  •  102

STEFAN DANESI: Interconnection of Semiotics and Mathematics  •  114

LIVIU P. DINU, ANA SABINA UBAN: Analyzing Stylistic Variation across Different Political Regimes  •  133

 

JEAN ASKENAZY: Creierul, diamantul din coroana naturii – un dialog imaginar cu Solomon Marcus   •  152

  

MATEMATICA MUZICII, MUZICA MATEMATICII

 

VALENTINA SANDU-DEDIU: Muzică și matematică  •  165

SOLOMON MARCUS: ANATOL VIERU sau despre gândirea intervalică; OCTAVIAN NEMESCU și semiotica muzicală; CORNELIU CEZAR și Sonologia   •  179

Capitol coordonat de VALENTINA SANDU-DEDIU

 

SOLOMON MARCUS – MODEL ȘI DISCIPOL

 

„Eu de Lalescu sunt îndrăgostit”

SOLOMON MARCUS: Un grand mathématicien  •  190

IOVIȚ POPESCU: O fotografie din anii ’50  •  203

SOLOMON MARCUS: „Ieri, 15 martie”   •  205

MINA-MARIA RUSU: Din Loja Academiei, în universalitate  • 207

CRISTIAN CALUDE: Profesorul Malița, așa cum l-am cunoscut  •  214

LIVIU ORNEA: Moștenirea profesorului Marcus •  217

 

GENEROZITATEA CA PEDAGOGIE

 

MIHAI ȘORA: Elias  •  223

Transcriere text și prelucrare imagine: LUIZA ȘORA

ALINA LEDEANU: Ecuația binefacerii  •  227

 

CONTRIBUTORS AND ABSTRACTS 

 

CONTRIBUȚIA MINORITĂȚILOR NAȚIONALE

DIN ROMÂNIA

LA DIVERSITATEA ȘI VITALITATEA CULTURII EUROPENE

 

 „Podurile Toleranței” – București, 16-17 mai 2018

 Eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României

 

16 mai, Muzeul Cotroceni

Mesajul Președintelui României,

domnul KLAUS WERNER IOHANNIS   •  232

SERGIU NISTOR: Soluția umană și simbolică a toleranței  •  236

PREAFERICITUL PĂRINTE  DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: O țară a punților, dialogului și cooperării  •  237

AUREL VAINER: „…pentru tot ce e benefic României și lumii”   •  239

JOSE IACOBESCU: La a cincea ediție  •  241

IOAN-AUREL POP: Cinste lor și memoriei lor!  •  245

ION BOGDAN LEFTER: Diversitatea societății noastre multiculturale  •  247

ALEXANDRU MIHĂILESCU: O punte solidă   •  251

VICTOR NEUMANN: Reconceptualizarea gândirii colective  •  258

CAROL IANCU: Wilhelm Filderman și „Drepturile minorităților”   •  264

 

17 mai, Banca Națională A ROMÂNIEI

MUGUR ISĂRESCU: Poduri  •  273

LACZIKO ENIKO KATALIN: Diversitatea reunește identități  •  276

ZOLTÁN ROSTÁS: Podurile sociologiei  •  280

 

NUMĂR ÎN LUCRU

Share This Post