ADRIAN GUŢĂ UNArte 150

Expoziţia „De la Şcoala de Belle-Arte la Academia de Arte Frumoase. Artişti la Bucureşti 1864-1948“, organizată în colaborare de către Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti şi Muzeul Naţional de Artă al României, a constituit, indiscutabil, evenimentul vieţii culturale bucureştene a verii 2014, din perspectiva manifestărilor curatoriale oferite unui public stratificat, local şi internaţional.
Întâlnirea, ea însăşi un eveniment, între principalele două (îndrăznim să spunem) instituţii ale ţării care au ca „domeniu de definiţie“ arta, respectiv pedagogia artei, pe de o parte, tezaurizarea şi expunerea ei, pe de alta, a fost prilejuită de aniversarea a 150 de ani de existenţă a aşezământului de cultură vizuală pe care îl numim astăzi Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti (UNArte).
Expoziţia, însoţită de un catalog a cărui calitate ne determină să folosim a treia oară termenul „eveniment“ (în ipostaza sa editorială de această dată), a reunit nu doar lucrări binecunoscute publicului, ci şi unele mai rar văzute din patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României. Li s-au alăturat piese din colecţia UNArte, ce au sporit la rându-le cota de interes şi de surpriză a expoziţiei. Inspirata implicare a componentei de elaborare arhitecturală în proiectul curatorial a adăugat valenţelor îndeobşte de anticipat ale unei expuneri de pictură, sculptură şi grafică (expunere cu o atractivitate remarcabilă în cazul nostru) pe cele menite să sugereze/reconstituie atmosfera de atelier de şcoală, aşadar să introducă spaţiul – simulat – de studiu în cel muzeal. […]

Share This Post