Despre noi

– 1 – Revista Secolul 21
– 2 – Fundaţia Culturală Secolul 21
– 3 – Solomon Marcus – Revista Secolul 21 în descendența Junimii maioresciene
– 4 – Contact

 

REVISTA SECOLUL 21

REVISTA Secolul 20 devenită, odată cu primul număr din anul 2001, revista Secolul 21, este un periodic de sinteză culturală, coeditat de Uniunea Scriitorilor din România (USR) şi de  Fundaţia Culturală Secolul 21 (FCS 21).

În 2011, revista a devenit semicentenară, după ce, de-a lungul anilor, şi-a cucerit faima naţională şi internaţională: în noiembrie 1987, la Paris, ea a fost încununată cu premiul “Pentru cea mai bună revistă de literatură şi artă din lume”, decernat cu ocazia Bienalei UNESCO organizată la Centrul Georges Pompidou.

Cu un program editorial devenit incitant după 1989 (dialogul culturilor, ştiinţele omului, literatură universală) revista Secolul 20/Secolul 21 s-a impus ca publicaţie de sinteză între ştiinţele omului (domeniul ştiinţelor sociale şi politice devenind unul privilegiat în paginile publicaţiei), literatură, arte. Ea este primul periodic românesc lansat oficial într-o instituţie
pan-europeană (numărul „Europele din Europa” a fost prezentat în sesiunea plenară a Parlamentului European de la Strasbourg din iunie 2000).

Între 22-26 martie 2013, la Salonul de Carte de la Paris, revista Secolul 21 a fost periodicul cultural în jurul căruia organizatorii standului României au gândit evenimente de anvergură reunind personalităţi române si franceze.

Fiecare număr conţine o selecţie de articole, eseuri şi texte de proză şi poezie ale unor autori români şi străini de prestigiu, şi, de asemenea, traduceri ale unor importante lucrări contemporane relevante pentru tematica în discuţie.

Mai mult decât o simplă antologie de texte, fiecare număr propune o nouă parcurgere şi interpretare a unui curent cultural, personalităţi sau problematici de stringentă actualitate.

Revista lunară, Secolul 21 apare mai ales în formula numerelor multiple, in general sextuple, tematice, în format carte (aproximativ 300 de pagini), cu ilustraţii alb-negru şi color.

Pentru că Secolul 21 este o revistă-carte, difuzarea se face, fizic și on-line, prin eforturile FCS 21, în principalele librării bucureştene şi din ţară: Librăriile Cărtureşti, Humanitas, Grupul Librarium (Librăria Book Corner, etc.), Bibliostar (Librăria Eminescu). Revista se distribuie de asemenea, pe bază de abonament.

Fiecare număr este considerat un proiect pentru care se solicită sprijinul diverşilor sponsori, întotdeauna prestigioşi (de-a lungul anilor: Uniunea Europeană, Ministerul Francez al Culturii, Fundaţia Culturală Europeană, PNUD-ONU, guvernul american, ProHelvetia, Microsoft, ambasadele unor ţări occidentale acreditate în România, bănci importante, etc.). Revista s-a bucurat de sprijinul constant al Ministerului Român al Culturii, iar din 2004, odată cu crearea AFCN, de susţinerea financiară a acesteia.

Revista este prezentă încă de la primul său număr (ianuarie 1961) în marile biblioteci din ţară, în primul rând la Biblioteca Naţională, precum şi în fondul de carte al numeroşilor colecţionari particulari sau al unor universităţi prestigioase din străinătate (Princeton, Harvard).

Prin profilul ei inedit, de sinteză, prin inventivitatea şi îndrăzneala tematică, prin prestigiul colaboratorilor, şi, mai ales, prin fericita conjuncţie dintre trecutul cultural, niciodată ignorat, şi dinamica prezentului cercetată cu competenţă, revista Secolul 21 şi-a câştigat un bine meritat prestigiu atât în ţară, cât şi în lume. Contribuie la această largă adresabilitate numele importante care alcătuiesc Colegiul Onorific al revistei: Sanda Golopenția, Virgil Nemoianu, Antonio Muñoz Molina, Ion Vianu.

Grafica, revistei susținută aproape cinci decenii de marea artistă Geta Brătescu,menține concepția acesteia și reprezintă un discurs în sine.
Editarea, publicarea, promovarea si difuzarea revistei Secolul 20, respectiv Secolul 21 sunt protejate prin marci înregistrate la OSIM. Aceste mărci se află in proprietatea Fundaţiei Culturale Secolul 21.

In procesul de coeditare a revistei, USR asigură spaţiul necesar activităţilor redacţionale în clădirea Casei Vernescu, iar FCS 21 susţine efortul financiar de plată a salariilor, a colaboratorilor şi de tipărire.

*

 

FUNDAŢIA CULTURALĂ SECOLUL 21 ( FCS 21)

FUNDAŢIA CULTURALĂ SECOLUL 21, creată în 1994 de Ştefan Aug. Doinaş împreună cu un grup de personalităţi culturale din România, şi-a propus, printre altele, să surprindă direcţiile culturale în tranziţia de la secolul XX la secolul XXI şi să se constituie ca un martor atent al evenimentelor tipice pentru secolul XXI; să sprijine apariţia revistei Secolul 20/Secolul 21 ca publicaţie cu caracter de sinteză între literatură, artă, ştiinţă, religie, fenomene socio-politice; să susţină activitatea unor centre culturale de tip uni sau pluridisciplinar; să susţină o linie editorială cu titluri importante pentru cultura scrisă din România (în anul 2000 a fost lansată colecţia bibliofilă, de carte-eveniment); să promoveze orice activitate menită să stabilească un dialog cultural aprofundat între diversele spaţii geografice ale lumii.

De la înfiinţarea ei, în 1994 şi până în prezent, Fundaţia Culturală Secolul 21 a asigurat apariţia revistei Secolul 20/Secolul 21, a creat şi a susţinut activitatea centrului român, pluridisciplinar, “Paul Valéry”.
Au fost derulate peste 50 de proiecte de anvergură naţională şi intenaţională, au fost organizate numeroase colocvii şi mese rotunde (1994: “Paul Valéry, vitalitatea unei cariere postume”, cu circa treizeci de participanţi străini din patru continente; 1996, în cadrul unui micro-proiect PHARE al Uniunii Europene: “Femeile în România – actualitate şi perspective”, cu participarea unor membri ai guvernului şi a numeroşi lideri politici; 1997: “Ernst Jünger şi secolul său”, în colaborare cu Goethe Institut din Bucureşti; în 2000, dezbaterea despre «România şi Europa Unită» şi colocviul internaţional «Nietzsche – precursor al secolului XX» sub preşedinţia filozofului Gianni Vattimo, membru al Parlamentului European). În aprilie 2003, FCS 21 a organizat la sediul Casei NATO din Bucureşti o masă rotundă pe tema: “Identităţi în dialog în contextul internaţional actual”.
FCS 21 a desfăşurat un program cu implicaţii socio-politice şi culturale (Drogul) în colaborare şi cu susţinerea financiară a Ambasadei Olandei în România, iar în noiembrie 2005, cu sprijinul Fundaţiei ProHelvetia (Zürich), a Ministerului Culturii şi Cultelor din România şi a Ambasadei României în Elveţia, FCS 21 a lansat la Biblioteca Naţională Elveţiană din Berna numărul „Elveţia – o ţară în Europa” al revistei Secolul 21. Menţionăm, de asemenea, alte câteva dezbateri de anvergură: ”România – Elveţia, un dialog intercultural” susţinut de ProHelveţia-Zurich şi “The Drug – Cultural and Social Dimensions. A Romanian Reality in the European Context “, finanţată printr-un proiect MATRA – KAP în 2004, apoi, în 2006, “Austria şi extinderea UE spre Răsărit”, finanţată de Forumul Cultural Austriac, în fine “Chişinău – Dimensiuni culturale”, care s-a bucurat de implicarea Ministerului român de Externe.
FCS 21 a fost prezentă cu două mari proiecte în cadrul programului “Sibiu – Capitala Culturii Europene 2007”: “Crearea unei Arhive naţionale şi europene a Cercului Literar de la Sibiu” şi “Bucureşti – Sibiu – Luxembourg: Dialogul culturilor”. În acesta din urma, vizând crearea unei axe culturale Est-Vest, FCS 21 a avut ca principal partener Institutul “Pierre Werner” din Luxembourg.
Din anul 2003, la iniţiativa Alinei Ledeanu în calitate de Preşedinte, FCS 21 derulează un vast proiect de salvare şi protejare a patrimoniului: crearea Arhivei Naţionale şi Europene a Cercului Literar de la Sibiu, proiect în cadrul căruia au fost organizate o serie de evenimente în România, Franţa, Germania şi Serbia.

*

SOLOMON MARCUS

Revista Secolul 21 în descendența
Junimii maioresciene

 

Pentru a înțelege istoria și menirea acestei reviste, putem folosi o grilă de analiză care și-a confirmat de multe ori relevanța. Am în vedere programul Societații Junimea lansat de Titu Maiorescu în anul 1863. Sloganele principale ale Junimii au fost rezumate exemplar de Profesorul Virgil Nemoianu și ele sunt în numar de trei: o justă corelare a tradiției cu înnoirea; a localului cu universalul; a nevoii de ordine cu nevoia de libertate.
Revista Secolul 20 începe să apară într-un moment în care dezechilibrul dintre local și universal era foarte mare; legăturile cu Occidentul erau încă foarte anemice, în ambele sensuri: primeam prea puțin din creația culturală a Occidentului și eram insuficient prezenti în Occident cu creaţia noastră culturală. Secolul 20 a fost o revelație de la primele sale apariții, plătind desigur tributul restricțiilor impuse de cenzură, dar navigând cu abilitate printre stânci.

AFLAM prin această revistă o sumedenie de lucruri pentru care nu aveam acces la sursă. Revista Secolul 20 a reuşit nu doar să satifacă măcar în parte nevoia de a cunoaște cultura produsă de țările cele mai avansate cultural, dar și să creeze într-o anumită măsura la unii care nu o aveau încă. Venea deci în întâmpinarea imperativului junimist al micșorării decalajului dintre local și universal.

După 1989, au apărut schimbări de direcție impuse de trecerea de la dictatură la democrație, putându-se dezbate liber relația dintre ordine și libertate, alt imperativ junimist. În esență, era aici în chestiune problema înțelegerii democrației, ca mijloc de a evita atât dictatura, cât și anarhia. Trecerea la societatea globalizată, corelată cu aderarea la Uniunea Europeană și la Pactul Nord-Atlantic, este forma actuală a imperativului junimist al unei juste corelări a tradiției cu înnoirea, alt imperativ junimist. Aici se afla în chestiune problema identității naționale, capacitatea de a interacționa cu lumea în așa fel, încât ceea ce este esential în achizițiile trecutului să nu se piardă. Secolul 20/Secolul 21 a acordat întreaga atenție acestor probleme și tuturor aspectelor trecerii la civilizația internetului.

*

CONTACT

Revista Secolul 21
Calea Victoriei nr.133, sector 1, Bucureşti
PO BOX 22-318, București, România
Tel/Fax 0040/21/212.97.74
E-mail: secolul_21@yahoo.com