ALINA LEDEANU Cerchişti

În Arhiva naţională şi europenă a Cercului Literar de la Sibiu, alcătuită de peste un deceniu de Fundaţia Culturală Secolul 21, textele următoare aparţin generaţiei „fondatorilor“ (Doinaş, Negoiţescu) şi „entuziaştilor“ (Viorica Guy Marica) care le-au stat celor dintâi alături în cunoscuta grupare literară sibiană.
Viorica Guy Marica evocă figura lui Radu Stanca din timpul tinereţii lor studenţeşti şi aminteşte de existenţa, pe atunci, a unei „aripi arădene“ cerchiste, din care făceau parte Doinaş, Deliu Petroiu, Ovidiu Cotruş, ea însăşi. Ştefan Aug.Doinaş e prezent cu un poem inedit, scris la Vârşeţ unde urma să-i fie decernat Premiul European de Poezie. Manuscrisul e dedicat poetului Petru Cârdu şi ne-a fost oferit, cu generozitate, spre publicare, de Doamna Ana Cârdu, Preşedinta Consiliului de coducere al Centrului Cultural din Vârşeţ (KOV).
Menţinem viu interesul pentru promovarea tinerei generaţii de exegeti ai operei cerchiştilor. Maria Cheţan, a cărei recentă teză de doctorat despre opera lui Ştefan Aug. Doinaş a fost salutată de personalităţi precum Virgil Nemoianu şi Basarab Nicolescu, dedică pagini consistente corespondenţei dintre părintele teoriei transdisciplinarităţii şi cărturarul Doinaş. Fragmente din prezentarea acestuia la cartea lui Basarab Nicolescu prefaţează studiul tinerei cercetătoare.
O secţiune distinctă aduce în prim plan figura nobilă şi tragică totodată a scriitorului Dinu Pillat, evocat aici de fiica sa, poeta Monica Pillat, şi de I. Negoiţescu. O veche solidaritate cultural-literară dar şi politică îl lega pe Dinu Pillat de cerchişti. Opţiunea pentru liberalism a unora dintre ei (Doinaş, Negoiţescu, Stanca, Regman) i-a apropiat de Brătieni. E de consemnat episodul Naţiunea Română (un întreg capitol i-a fost dedicat în numărul 1-6/2009 al revistei noastre), ziarul liberal sibian în redacţia căruia au lucrat toţi aceşti membri marcanţi ai „Cercului“, îndată după terminarea războiului.
Opera lui Dinu Pilllat — proza, corespondenţa, eseistica — e valorizată în anii din urmă, îndeosebi prin seria de autor de la Humanitas. Acestui efort de recuperare a omului şi scriitorului Dinu Pillat i-am adauga aici, în prelungirea portretului schiţat cu emoţie de Negoiţescu la marea desparţire finală, suita de evocări înregistrate după 1989 la Radio de Theodor Enescu, Virgil Ierunca, Cornelia Pillat, Remus Niculescu, Sandu Lăzărescu, Al. Paleologu şi editate recent de Casa Radio într-un audiobook (Dinu Pillat: „Aşteptând ceasul amintirilor“) încununat cu premiul „Bun de Tipar“ 2014 la Gala Industriei de Carte din România.

A.L.

Share This Post