MONICA PILLAT Dinu Pillat şi pasiunea antologiilor

Dinu Pillat moştenise de la tatăl lui pasiunea alcătuirii antologiilor. Începuse chiar cu propriul părinte, alegând la 19 ani doar 24 de poeme din versurile acestuia. Poetul, ulterior, i le copiase de mână, cu delicata sa caligrafie, într-un caiet cu coperţi albastre broşate, având gravate cuvintele: Ion Pillat. Manuscris pentru Dinu, iar în interior, pe pagina de gardă scrisese: Ion Pillat. Poezii alese de Dinu Pillat, Bucureşti 1940. Pe pagina următoare, însemnase dedicaţia: Fiului meu iubit, aceste versuri de a căror alegere e singur răspunzător.
După 27 de ani de atunci, Dinu Pillat avea să se reîntoarcă asupra liricii tatălui său, făcând o selecţie mai substanţială pentru o ediţie Ion Pillat, Poezii, în 2 volume, însoţită şi de un tabel cronologic (Editura pentru literatură, Bucureşti 1967), iar către sfârşitul vieţii semnase un contract cu Editura Minerva pentru publicarea operelor complete ale poetului.
Îmi aduc aminte că în copilărie, în serile de toamnă şi iarnă, aşezat la biroul lui Ion Pillat, sub razele unei lămpi din alte timpuri, tata ne delecta pe mama şi pe mine citindu-ne cu voce tare din prozele lui Ionel Teodoreanu, în special din ciclul În casa bunicilor şi din Cartea cu jucării a lui Tudor Arghezi, dar şi din poeziile lui Mihai Eminescu, Serghei Esenin, R. M. Rilke.

Share This Post