POEZII INEDITE

Sunt umbra zăpezii

Am aşteptat setea înzăpezită
de parcă aşteptasem punctul de vedere al lui Dumnezeu
în cafe restaurant
la ora ceaiului cu mult întuneric
şi multe îngheţuri dedesubtul limbii
n-a fost uşor să fii moral
în hotelul de alături
unde umbrele de pe pereţi
ca două maluri înguste în punctul în care
povestitorul înverşunat s-a poticnit
sunt umbra zăpezii
care înaintează înaintează
în nesfârşitul zăpezilor.

29 iulie 2000

În româneşte, din limba sârbă, de GABRIEL BĂBUŢ

Share This Post