RAMONA CĂLIN In spiritu

Două săptămâni de la ultima zi a «Salonului de Carte de la Paris», ale cărui evenimente au debutat şi s-au încheiat sub semnul inspirat al „speranţei spirituale comune“ lăsat „moştenire prietenilor mei români“ de către poetul Paul Valéry… Acest legământ simbolic, şi cu siguranţă nu întâmplător, înlesnit de întâlnirea mea cu doamna Alina Ledeanu a cărei energie inepuizabilă m-a responsabilizat pentru o colaborare inspirată în cadrul Salonului Cărţii, ne-a parvenit via unui manuscris găsit de chiar doamna Ledeanu laBibliothèque Nationale de France.

Este acelaşi text care deschide numărul special al revistei Secolul 21 dedicat Salonului Cărţii: « Spécial Bucarest-Paris ». Un text pe care sunt sigură că îl veţi asculta în timpul acestei conferinţe de presă. Colaborarea noastră cu această revistă — prestigioasă prin calitatea articolelor redactate, dar şi prin vocaţia sa europeană şi păstrarea unei tradiţii reînnoite de afiliere cu momente de răscruce pentru reafirma­rea culturii româneşti în locul acesteia de drept — rămâne una dintre experienţele memorabile. De asemenea, paşii premergători Salonului Cărţii, în speţă lansarea listei oficiale de autori, care a avut loc la Hotel de Behague, sub semnul inspirat al Secolului 21, cât şi ultimele mo­mente, post Salon — din seara zilei de 25 martie, în prezenţa nepoa­tei poetului Valéry, în biblioteca unde poetul lucrase ani întregi — fac această colaborare specială şi valoroasă.

Numărul special, dedicat „punţilor“ franco române, dar şi arhitec­turii, desenelor inspirate ale Getei Bratescu, pe care o vom regăsi şi alături de Mircea Cantor la Muzeul de Artă Contemporană, dar şi a Europei şi redefinirii acesteia, a delectat atât scriitorii cât şi vizitatorii prezenţi la Salon, revista bucurându-se de un real succes, atât prin prezenţa ei fizică, pe mesele de inspiraţie brâncuşiană de la standul României, cât şi prin prezenţa poetului şi filozofului Michel Deguy, prieten al revistei şi semnatarul rubricii permanente „L’Extrême Contemporain“, care a prezentat momente marcante ale Secolului 20/21, în istoria relaţiilor literare franco române.

Deşi nu sunt fizic prezentă la această conferinţă de presă, declar prezenţa mea fidelă in spiritu şi sper să pot rămâne la înălţimea primei mele colaborări cu revista Secolul 21 la Paris, una dintre punţile către un viitor marcat de un prezent atât de preţios.

Ramona Călin, Comisar General „lettres roumaines“, Salonul de Carte de la Paris, ediţia martie 2013

Share This Post