AUTORII

Mircea Anghelescu este cercetător şi critic literar, filolog, istoric literar, paleo­graf şi profesor universitar la Facultatea de Litere a Universității Bucureşti. Numeroase volume de critică şi istorie literară. Premii ale Uniunii Scriitorilor.

Sorin Antohi este istoric al ideilor, eseist, traducător şi editor. Este membru fondator al Grupului pentru Dialog Social, membru al prezidiului International Committee of Historical Sciences. A fost profesor de istorie la Central European University (CEU), Budapesta, unde a condus Departa­mentul de Istorie şi Pasts, Inc. Center for Historical Studies.

Nicolae Balotă este eseist, critic, istoric şi teoretician literar. Este membru al Cercului Literar de la Sibiu. A fost deţinut politic. Profesor la Bucureşti şi la Tours – Franţa, unde trăieşte în prezent. Premiul „B.P. Hasdeu“ al Acade­miei Române, premii ale Uniunii Scriitorilor din România. Premiul Național pentru literatură (1999).

Ana Blandiana este poetă, prozatoare, traducătoare, membru fondator şi Preşedinte al Academiei Civice. Numeroase premii în ţară şi în străinătate. Este laureată a premiului Herder. A creat împreună cu Romulus Rusan Memorialul de la Sighet, un institut de studiere a crimelor comunismului, cu un centru de cercetare care organizează anual conferințe, sesiuni ştiinţifice şi expoziții pe tema fenomenului totalitar.

Geta Brătescu este artist, scriitor, director artistic al revistei Secolul 20/21 din 1965. Primeşte în 2008 titlul de Doctor honoris causa al Universității Naționale de Arte din Bucureşti. Numeroase expoziţii individuale, film şi video-performance, expoziţii de grup în România şi în străinătate. Recompensată cu numeroase premii ale Uniunii Artiştilor Plastici şi ale Academiei Române. Premiul Naţional pentru Arte Vizuale acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor din România (2008). Rubrică permanentă în Secolul 21 („Mişcare liberă“).

Mircea Cărtărescu este poet, prozator, critic literar şi publicist; conferențiar universitar la Facultatea de Litere a Universității din Bucureşti. Opera sa, editată de Humanitas, a fost tradusă în mai multe limbi străine şi a obţinut numeroase premii ale Uniuniii Scriitorilor din România, precum şi premii internaţionale: premiul literar „Giuseppe Acerbi“, Castel Goffredo, Italia –2005, premiul internaţional pentru Literatură de la Vilenica – 2011, pre­miul internaţional pentru literatură „Novi Sad“, premiul internaţional pentru literatură – Haus der Kulturen der Welt Berlin – 2012, premiului elveţian pentru literatură Spycher: Literaturpreis Leuk – 2013.

Mariana Celac. Studii de arhitectură la Bucureşti, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“. Până în 1990, carieră profesională ca arhitect proiectant în institute de stat. Proiecte de arhitectură şi urbanism, studii, cercetare şu publicaţii de teoria sistemelor generale şi urbane. Participant la disidenţa antitotalitară. Din 1990 trăieşte şi lucrează ca arhitect şi urba­nist independent. Scrie şi publică critică şi eseistică de arhitectură. Curator de expoziţii, editor şi autor de filme despre arhitectură. În ultimii ani dezvoltă studii însoţite de instalaţii de artă despre felul cum tranziţia la o societate deschisă transformă mediul construit şi destinele oamenilor în comunităţile excluse şi marginale. Participă la experimente în arhitectură minimalistă.

Dumitru Chioaru este poet, critic literar, profesor de literatură comparată la Facultatea de Litere a Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu şi redactor-şef al revistei Euphorion. Opera sa poetică a fost recompensată cu premii ale Uniunii Scriitorilor din România. Organizează anual colocvii naţio­nale/internaţionale pentru valorizarea operei celor care ai alcătui Cercul Literar de la Sibiu.

Marius Chivu este poet, critic literar, scriitor, traducător şi jurnalist. Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România (2012). Colaborări la importante periodice româneşti (Dilema Veche, România Literară, ş.a.)

Florin Colonaş este expert în pictura modernă, membru al Asociaţiei Exper­ţilor în Artă, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti şi al Uniunii Scriitorilor din România.

Gabriel Dimisianu este critic literar. A obţinut mai multe premii pentru critică si istorie literară ale Uniunii Scriitorilor, premiul „Titu Maiorescu“ al Academiei Române, premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti.

Ştefan Aug. Doinaş (1922–2002) poet, eseist, traducător, membru al Acade­miei Române, preşedinte de onoare al Uniunii Scriitorilor. A fost deţinut politic. Operă vastă, tradusă în numeroase limbi străine. Premii ale Uniunii Scriitorilor din România şi ale Academiei Române. Medalia de aur „Goethe“ pentru traducerea lui Faust, Chevalier des Arts et des Lettres.

Daria Ghiu este critic de artă, jurnalist cultural; a publicat articole în Dilema Veche, Observator Cultural, Revista 22.

Andrei Ionescu este profesor universitar, traducător, membru al Uniunii Scriitorilor din România. La începutul anilor ’90 a lucrat în diplomaţie. Colaborări la numeroase periodice literare din România (Secolul 20/21, România Literară, ş.a.)

Alina Ledeanu este critic literar, traducător, eseist, membră a ITEM-CNRS (Paris). Este preşedinte al Fundaţiei Culturale Secolul 21, director al revistei Secolul 21. Studii şi conferinţe despre opera lui Paul Valéry în ţară şi în străinătate. A iniţiat în 2003 şi coordonează crearea unei Arhive naţionale şi europene a Cercului Literar de la Sibiu.

Solomon Marcus este matematician şi semiotician. Autor a numeroase studii interdisciplinare şi cărţi ce privesc analiza matematică, informatica, lingvistica, semiotica, poetica, antropologia, filosofia. Membru titular al Academiei Române din 2001. Este recunoscut drept unul dintre iniţiatorii lingvisticii matematice şi poeticii matematice. A publicat peste 50 de volume în România, traduse în mai multe limbi europene. Are peste 400 de articole apărute în reviste ştiinţifice sau de specialitate din Europa, SUA, Canada, America de Sud, Japonia, India.

Carmen Muşat este critic, eseist, membră a Uniunii Scriitorilor din România, conferenţiar universitar la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, redactor şef al săptămânalului Observator cultural. Numeroase volume de critică literară. Rubrici permanente în revistele 22 şi Observator Cultural.

Jean-Luc Nancy este filosof. Opera sa, prodigioasă, e marcată de influenţa lui Georges Bataille şi Maurice Blanchot, de Descartes, Hegel, Kant, Nietzsche şi Heidegger. Alături de Philippe Lacoue-Labarthe, contribuie la valori­zarea lui Jacques Derrida ca figură esenţială a filosofiei contemporane. A repus în dezbatere filosofică concepte precum dreptatea, suveranitatea şi libertatea în contextul actualei lumi globalizate. Este o voce importantă în filosofia artei şi culturii contemporane. A fost profesor la Universitatea din Strasbourg şi la Universităţile din San Diego, Berlin, Berkley, Palermo etc. Este autorul mai multor lucrări despre artă, a unor texte de catalog; comisar al unor expoziţii despre desen şi despre portret.

Virgil Nemoianu este eseist, critic literar, filosof al culturii. A studiat la univer­sităţile din Bucureşti şi California, apoi a predat literatura engleză, litera­tură comparată, estetica şi filosofia culturii la universităţile din Bucureşti, Londra, Cambridge, California, Cincinnati, Amsterdam şi deține în prezent catedra specială „William J. Bayron Distinguished Professorship“ la Universitatea Catolică din Washington. Comunicări susţinute la circa 50 de universități din Europa şi din America de Nord. Este autor şi editor a peste 16 volume şi 600 de articole şi recenzii în mai mult de zece ţări din trei continente.

Aurel Pantea este poet, critic literar, conferențiar universitar dr. la Universi­tatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, redactor al revistei Vatra din Târgu Mureş şi redactor şef al revistei Discobolul din Alba Iulia.

Antonio Patraş este critic literar, conferenţiar la Catedra de literatură română a Universității „Al. I. Cuza“ din Iaşi. Studii dedicate lui E. Lovinescu şi Cer­cului Literar de la Sibiu. Numeroase volume exegetice, premii ale Uniunii Scriitorilor din România. Rubrică permanentă în revista Convorbiri Literare.

Ion Pop este profesor universitar, teoretician al avangardei literare, poet, critic şi istoric literar. Numeroase volume de poezie şi critică literară. A obţinut mai multe premii ale Uniunii Scriitorilor din România şi premiul Acade­miei Române.

Ştefăniţă Regman este profesor de portugheză la Paris şi publicist, autor a mai multor studii despre Cercul Literar de la Sibiu în periodice româneşti importante: România Literară, Secolul 21, Euphorion, Viaţa românească, Apostrof.

Eugen Simion este critic şi istoric literar, editor, eseist, profesor universitar la Bucureşti şi Paris, director general al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“ din Bucureşti, membru titular al Academiei Române al cărei preşedinte a fost între anii 1998-2006. Numeroase premii literare.

Mihai Şora este filosof şi eseist român. Membru de onoare al Academiei Române, membru fondator al Grupului pentru Dialog Social, al Alianței Civice şi al Societății Române de Fenomenologie. Opera sa filosofică şi literară a primit numeroase premii, inclusiv premiul pentru opera omnia al Uniunii Scriitorilor din România.

Cornel Ungureanu este scriitor, critic şi istoric literar. Este profesor la Univer­si­tatea de Vest din Timişoara, redactor şef adjunct al revistei Orizont. A fost directorul Teatrului Naţional din Timişoara. Numeroase studii dedicate Cercului Literar de la Sibiu. Laureatul mai multor premii ale Uniunii Scriitorilor din România.

Ion Vianu este medic psihiatru şi scriitor. În 1976 primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut, iar în 2010, romanul său Amor intelectualis este premiat cu distincția Cartea Anului 2010 acordat de revista România Literară. Primeşte pentru aceeaşi carte premiile revistei Observator cultural şi al Uniunii Scriitorilor. Radio România Cultural îi decernează premiul de excelență pentru opera omnia. Este semnatar, alături de Paul Goma al Cartei 77.

Share This Post