Punţi

Acest număr se adresează deopotrivă cititorului român şi francez în perspectiva unui eveniment cultural internaţional: în martie 2013, România va fi invitată de onoare la Salonul de Carte de la Paris. Pentru a marca întâlnirea dintre cele două culturi, revista noastră îşi reafirmă – pentru a câta oară – vocaţia francofonă, oferind un sumar în care se regăsesc texte exclusiv în limba română, doar în franceză sau în versiune bilingvă. Ineditele Valéry şi cele generos oferite de Michel Deguy şi Jean-Luc Nancy stau firesc alături de notaţiile din Jurnalul de artist al Getei Bratescu sau de excepţionala proză a Marianei Celac despre “Viaţa si opera” arhitectului B.Ioanide, acum tălmacite de Nicolas Cavaillès, respectiv de Constantin Zaharia, accesibile astfel şi cititorului francez.
Ce anume leagă în prezentul volum cele 20 de întrebări-aserţiuni adresate de matematicianul Solomon Marcus lui Luc Montagnier, Nobelul pentru Medicină, de consideraţiile Marianei Neţ despre destinul şansonetei franceze între zidurile Micului Paris? Disparitatea lor e aparentă, caci ele sunt, toate, texte-punţi intre două spaţii culturale, preţioase vehicule, ambasadori.

Des ponts

Ce numéro s’adresse tant au lecteur roumain qu’à celui français dansla perspective d’un événement culturel international : en mars 2013,la Roumanie est l’invitée d’honneur au Salon du Livre de Paris. Pour marquer la rencontre des deux cultures, notre revue reconfirme – une fois de plus – sa vocation francophone, proposant aux lecteurs un sommaire où l’on retrouve des textes exclusivement en roumain, soit en français ou bien en version bilingue. Les inédits de Valéry comme ceux offerts généreusements par Michel Deguy et Jean-Luc Nancy se retrouvent naturellement à côté des notes du Journal d’artiste de Geta Brătescu ou de la prose exceptionnelle de Mariana Celac sur la « Vie et l’oeuvre » de l’architecte B.Ioanide, traduites par Nicolas Cavaillès et, respectivement, par Constantin Zaharia, rendues ainsi accessibles au publique français.
Quelle est la relation, dans ce tome, entre les 20 questions-assertions adressées par le mathématicien Solomon Marcus à Luc Montagnier, prix Nobel de Médecine, et les considérations de Mariana Neţ sur le sort de la chansonnette française entre les murs du Petit Paris ? Sous une apparente disparité, ces écrits sont des textesponts entre deux espaces culturels, de précieux véhicules, des ambassadeurs.

Share This Post