VIENA | 7-9/2003 | 449 -453

Viena Rosie de Mariana Celac
Între „culmile artei“ şi „mocirlele sexului“
Reflecţii despre lumea „pianistei“ Erika Kohut de Andrei Corbea
Arhitectura la răspântia dintre tradiţie şi progres de Arnold Klotz
REALITĂŢI VIENEZE de Bernhard Denscher

Viena văzută din perspectiva românească
Gândurile unui austriac – de Christian Zeitleissen

Profesiunea: străin ( Dintr-un jurnal vienez, ianuarie 1992) de Cornel Ungureanu

Viena ca o compensare de Dan Perjovschi

Architekturzentrum Wien şi reţeaua de centre europene de arhitectură de Dietmar Steiner

Importanţa Vienei pentru Europa Centrală în trecut şi în prezent de Erhard Busek

Arhitectura vieneză: Între utopie paseistă şi vizionarism pasional de Horia Marinescu

Tramvaiul, Viena si Peisajul de Horia Marinescu

WIEN IST MELANCHOLISCH. WIEN IST COOL. de Liviana Dan

Un „oraş virtual“ de Liviu Papadima

VIENA – FIN/DEBUT DE SIÈCLE de Mariana Neţ

Viena : Impresii de călătorie de Monica Pillat

Modernitatea vienez㠖 Postmodernitate – Globalizare. Viena şi Europa Centrală la 1900. de Moritz Csáky

subREAL despre subREAL

Share This Post