AUTORII

Geta Brătescu, artist, scriitor, a absolvit Academia de Arte Frumoase, Facultatea de Litere şi Filozofie. Director artistic al revistei Secolul 20/21 din 1963. Numeroase expoziţii individuale, film şi video-performance, expoziţii de grup în România şi în străinătate. Recompensată cu numeroase premii ale Uniunii Artiştilor Români şi ale Academiei Române. Autor al cărţilor: De la Veneţia la Veneţia(1970), Atelier continuu (1985), Atelier vagabond (1994), A.R. roman (2000), Peisaj cu om (2002), Ziua şi noaptea (2004), Copacul din curtea vecină (2009).
Nicolas Cavaillés a studiat Literele si Filozofia la Lyon şi Bucureşti. Traducător din limba română, a publicat, în special texte de Constantin Noica (Le devenir envers l’être, Olms, 2008), Emil Botta şi Radu Aldulescu. Critic literar, a consacrat multe din traducerile sale operelor lui Cioran. A coordonat editarea operei franceze a lui E.M.Cioran în Colecţia “Pleiade” a Editurii Gallimard. Cea mai recentă lucrare a sa este volumul L’Elégance et le Chaos. Correspondance de Catherine Pozzi.
Mariana Celac a studiat matematici superioare; a absolvit Universitatea de Arhitectură şi Urbanism; studii avansate la Today University, Tokyo Japonia. Lucrează ca arhitect, urbanist, colaborator la numeroase publicaţii de specialitate în România şi în străinătate; profesor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti. Membru în Colegiul Onorific al revistei Secolul 21.
Michel Deguy, poet şi filozof, născut în 1930 la Paris. Profesor universitar la Sorbona, preşedinte al Colegiului Internaţional de poezie din Marsilia, al Casei Scriitorilor (Paris). Director al revistei Po&ie (Éditions Belin), care primeşte în 1996 premiul „Diderot – Universalis”. Laureat al premiilor Fénéon, Max Jacob, Mallarmé, precum şi al Premiului Naţional francez pentru poezie – 1989. Marele Premiu pentru poezie al Societăţii Oamenilor de Litere pentru antologia poemelor din perioada 1960-1995. Face parte din Colegiul Onorific al revistei Secolul 21 unde susţine şi rubrica permanentă „Extremul contemporan”.

Alina Ledeanu este critic literar, traducător, eseist; publică în cele mai importante periodice româneşti, în special în revista Secolul 21. Doctorat în litere la Universitatea Paris VIII cu o teză despre Dialogurile lui Paul Valéry sub îndrumarea poetului şi filosofului Michel Deguy. Membră a ITEM-CNRS (Paris).
Preşedinte a Centrului Român „Paul Valéry” şi a Fundaţiei Culturale Secolul 21. Directoare a revistei Secolul 21.

Solomon Marcus este matematician şi semiotician. Autor a numeroase studii interdisciplinare şi cărţi ce privesc analiza matematică, formatica, lingvistica, semiotica, poetica, antropologia, filosofia. A publicat peste 50 de volume în România, traduse în mai multe limbi europene. Are peste 400 de articole apărute în reviste ştiinţifice sau de specialitate din Europa, SUA, Canada, America de Sud, Japonia, India. Membru titular al Academiei Române din 2001. Este recunoscut drept unul dintre iniţiatorii lingvisticii matematice şi poeticii matematice.

Jean-Luc Nancy este filosof. Profesor de filozofie politică şi estetică media la European Graduate School Saas-Fee, Elveţia. Autor a numeroase cărţi dedicate filosofiei precum: La remarque spéculative în 1973 (The Speculative Remark, 2001) despre G.W.F. Hegel, Le Discours de la syncope (1976) et L’Impératif catégorique (1983) despre Immanuel Kant, Ego sum (1979) despre René Descartes şi Le Partage des voix (1982) despre Martin Heidegger. A acordat o atenţie specială următorilor autori: Jacques Derrida, Georges Bataille, Maurice Blanchot şi Friedrich Nietzsche.

Mariana Neţ este profesor şi cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, din Bucureşti. A publicat cărţi de semiotică şi studii culturale (Alexandre Dumas : écrivain du XIXe siècle, Paris, 2008 ; Şocurile noastre cotidiene, Bucureşti, 2007; Linguistique générale, sémiotique, mentalités. Une perspective de philosophie du langage, Iaşi, 2005 ; Literature, Strategies, and Metalanguage. A Semiotic Approach, Viena, 2002 ; Atmosphere, Literature, and Society. A Semiotic Approach, Viena, 2000 ; Eminescu, autrement : Le langage poétique de M. Eminescu : une perspective sémiotique, Bucureşti, 2000.

Martine Rouart (Boivin Champeaux), pictor şi sculptor, autor al unei cărţi de amintiri La cuisinière de Mallarmé (Bucătăreasa lui Mallarmé NT). Nepoata lui Paul Valéry şi a lui Paul Gobillard, strănepoată a Berthei Morisot, artista şi-a petrecut copilăria alături de bunicul ei, în apartamentul de pe strada Villejust, cu pereţii acoperiţi de lucrările lui Manet, Degas, Berthe Morisot. În faţa ochilor ei s-au perindat Gide, Renoir, Poulenc şi multe alte personalităţi culturale franceze.
Ea s-a dedicat, deasemenea, promovării operei lui Paul Valéry.

Paul Valéry scriitor francez, poet şi eseist, reprezentant al simbolismului tardiv în literatura franceză. Scrie versurile simboliste între 1889 și 1898 publicate mai târziu sub titlul Album de vers anciens. Însemnările sale începute din anul 1892 vor fi publicate după moartea sa în 29 de volume (“Cahiers”, 1957-1961). Din 1924 este președinte al “Pen Clubului” francez, în 1925 devine membru al Academiei Franceze, din 1937 deține catedra de poezie la Collège de France. Paul Valéry moare la 20 iulie 1945 în Paris.
Opera poetică: “La jeune parque”, 1917 ; “Le cimetière marin”, 1920; “Charmes”, 1922. Eseuri și proză literară: “Introduction à la méthode de Léonard de Vinci”, 1895; “La soirée avec monsieur Teste”, 1896; “Eupalinos ou l’architecte”, 1923; “L’âme et la danse”, 1923; “Variétés”, 1924-1944; “Regards sur le monde actuel”, 1931; “L’idée fixe”, 1932; “Mauvaises pensées et autres”, 194; “Tel quel”, 1941-1943; “Cahiers”, postum 1957-1961

Ana Maria Zahariade este arhitect, profesor doctor şi predă teoria arhitecturii la Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” din București. După 1989, se implică în modernizarea învățământului de arhitectură, în cercetarea de arhitectură și în conectarea ei la medii culturale mai largi; premiul Herder (2003); bursier Getty și Getty-NEC; fellow al IEA de Nantes. Numeroase lucrări publicate în calitate de autor, coautor, colaborator și coordonator, în țară și străinătate. Ultimele titluri: Simptome de tranzitie 1 şi 2 (Arhitext Design, 2009, 2010), Arhitectura în proiectul comunist, România 1944-1989 (Simetria, 2011).

 

LES AUTEURS

Geta Brătescu est artiste et écrivain diplômé en lettres et philosophie à l’Université de Bucarest, et à l’Académie des Beaux Arts (Bucarest). Elle assure à partir de 1963 la présentation graphique de la revue Secolul 20/Secolul 21. Participe à de nombreuses expositions personnelles, auteur de plusieurs vidéofilms. Est recompensée des prix de l’Union des Artistes Plastiques et de celui de l’Académie Roumaine. En tant qu’écrivain elle publie Depuis Venise jusqu’à Venise (1970), L’atelier perpétuel (1985), L’Atelier vagabond (1994), A.R. roman (2000), Paysage à l’homme (proses, 2002), Le jour et la nuit (2004), l’Arbre de la cour voisine (2009).

Nicolas Cavaillès a étudié les Lettres et la Philosophie à Lyon et à Bucarest. Traducteur du roumain, il a notamment publié des textes de Constantin Noica (Le devenir envers l’être, Olms, 2008), d’Emil Botta et de Radu Aldulescu. Critique littéraire, il a consacré de multiples travaux à l’œuvre de Cioran, et s’est intéressé à la critique génétique, ainsi qu’à la scène théâtrale contemporaine.

Mariana Celac, après des études en mathématiques, obtient un doctorat en architecture à l’Université d’Architecture de Bucarest et fait des études avancées d’architecture à l’Université Todai-Tokyo (Japon). Elle travaille comme architecte, designer urbain et conseiller pour le planning régional, collabore à de nombreuses publications de spécialité en Roumanie et à l’étranger. Enseignante à l’Université d’Architecture et d’Urbanisme de Bucarest. Membre du Collège Honorifique de la revue Secolul 21.

Michel Deguy, poète, philosophe est né en 1930 à Paris. Professeur émérite à Paris VIII, il est président du Collège International de Philosophie et de la Maison des Ecrivains (Paris). Il dirige depuis vingt ans la revue Po&ie (Éditions Belin), publication ayant reçu en 1996 le prix « Diderot-Universalis ». Lauréat des prix « Fénéon », « Max Jacob », « Mallarmé », ainsi que du Grand Prix National de Poésie, en 1989. L’anthologie de ses poèmes écrits entre 1960/1995 obtient le Grand Prix pour la Poésie alloué par la Sociéte des Gens de Lettres.
Michel Deguy fait partie aussi du Colège Honorifique de la revue Secolul 21, où il soutient la rubrique permanente «L’ Extrême contemporain».

Alina Ledeanu est critique littéraire, traductrice, essayiste; publie dans les plus importants périodiques roumains, notamment dans Secolul 21. Docteur ès lettres de l’Université de Paris VIII avec une thèse sur les Dialogues de Paul Valéry sous la direction du poète et philosophe Michel Deguy. Membre de l’ITEM-CNRS (Paris). Conférences à Paris et à Montpellier; études parues chez l’Harmattan. Directrice du Centre Roumain „Paul Valéry” et de la Fondation Culturelle Secolul 21. Directrice de la revue Secolul 21.

Solomon Marcus est mathématicien, sémioticien et auteur de nombreuses études interdisciplinaires et volumes sur l’analyse mathématique, la formatique, la linguistique, la sémiotique, la poétique, l’anthropologie, la philosophie. Il a publié plus de 50 livres en Roumanie, traduits en plusieurs langues. Il est aussi l’auteur de plus de 400 articles dans des revues scientifiques ou spécialisées d’Europe, des Etats-Unis, du Canada, de l’Amérique du Sud, du Japon, de l’Inde, etc. Il est membre titulaire de l’Académie Roumaine depuis 2004. Il est l’un des initiateurs de la linguistique mathématique et de la poétique mathématique.

Jean-Luc Nancy est philosophe et professeur de philosophie politique et d’esthétique média à European Graduate School Saas-Fee, Suisse. Il est l’auteur de nombreux livres comme: La remarque spéculative în 1973 (The Speculative Remark, 2001) sur G.W.F. Hegel, Le Discours de la syncope (1976) et L’Impératif catégorique (1983) sur Immanuel Kant, Ego sum (1979) sur René Descartes, et Le Partage des voix (1982) sur Martin Heidegger. Il accorde une attention toute spéciale à Jacques Derrida, Georges Bataille, Maurice Blanchot şi Friedrich Nietzsche.

Mariana Neţ est Professeur des Universités et chercheur scientifique principal à l’Institut de Linguistique « Iorgu Iordan – Al. Rosetti » de Bucarest. Elle a publié des livres de sémiotique et d’études culturelles (Alexandre Dumas : écrivain du XIXe siècle) ; Paris, 2008 ; Nos chocs quotidiens Bucarest, 2007; Linguistique générale, sémiotique, mentalités. Une perspective de philosophie du langage, Iaşi, 2005 ; Literature, Strategies, and Metalanguage. A Semiotic Approach, Vienne, 2002 ; Atmosphere, Literature, and Society. A Semiotic Approach, Vienne, 2000 ; Eminescu, autrement: Le langage poétique de M. Eminescu : une perspective sémiotique, Bucarest, 2000.

Martine Rouart (Boivin Champeaux) est peintre et sculpteur, auteur d’un livre de souvenirs La cuisinière de Mallarmé.
Petite-fille de Paul Valéry, nièce de Paul Gobillard et petite-nièce de Berthe Morisot, elle a passé son enfance auprès de son grand-père, dans l’appartement de la rue de Villejust, aux murs remplis de tableaux de Manet, Degas, Berthe Morisot, et a vu défiler Gide, Renoir, Poulenc, et beaucoup d’autres personnaliés culturelles françaises.
Elle s’est beaucoup dédiée aussi à la promotion de l’oeuvre valéryenne.

Paul Valéry écrivain, poète, essayiste, représentant du symbolisme tardif dans la littérature française. Il réunit ses poèmes symbolistes écrits entre 1889 et 1898 dans le recueil “Album de vers anciens” (1921). A partir de 1892, il prend des notes dans ses cahiers qui seront publiées après sa mort en 29 volumes (“Cahiers”, 1957-1961). En 1924 il devient le président du Pen Club français. En 1925, il est élu à l’Académie française et nommé professeur au Collège de France en 1937. Valéry meurt à Paris en juillet 1945 (obsèques nationales).
Œeuvres : “La jeune parque”, 1917 ; “Le cimetière marin”, 1920; “Charmes”, 1922, “Introduction à la méthode de Léonard de Vinci”, 1895; “La soirée avec monsieur Teste”, 1896; “Eupalinos ou l’architecte”, 1923; “L’âme et la danse”, 1923; “Variétés”, 1924-1944; “Regards sur le monde actuel”, 1931; “L’idée fixe”, 1932; “Mauvaises pensées et autres”, 194; “Tel quel”, 1941-1943; “Cahiers”, 1957-1961.

Ana Maria Zahariade est docteur en architecture, professeur de théorie de l’architecture à l’Universitatea d’Architecture et Urbanisme“Ion Mincu” de Bucurest. Après 1989, elle s’implique dans la modernisation de l’enseignement de l’architecture et la connexion avec les milieux culturels les plus larges ; prix Herder (2003) ; boursière Getty et Getty-NEC ; fellow à IEA de Nantes. Nombreuses publications en qualité d’auteur, co-auteur, collaborateur et coordinateur de projet dans le pays et à l’étranger. Derniers titres : Simptome de tranzitie 1 și 2 (Arhitext Design, 2009, 2010), Arhitectura în proiectul comunist, România 1944-1989 (Simetria, 2011).

Share This Post