CAROLINE D’ASSAY

Voluntariat și patrimoniu

Donarea este un act recunoscut în societățile omenești și face parte din legăturile și obligatiile reciproce pe care oamenii le respectă în raporturile dintre ei. Voluntariatul este cu sigu­ranță una dintre variantele donării. Lumea, reglementată timp de secole de obiceiurile societăților tradiționale, a constatat cum caracteristicile şi modelele sale se modifică odată cu evoluția lor, trecând de la o lume locală la una din ce în ce mai deschisă. Legile donației fac parte dintr-o lume în care întrajutorarea era necesară pentru supraviețuire și pentru coeziune socială. Consfințind satisfacția celui care donează de a fi împlinit un act social și/sau religios, necesar celui care primește, donarea exprimă dovada înțelegerii și perenității relațiilor, a respectului reciproc, a educației, dând şi un înțeles pregnant acestui act.

CAROLINE D’ASSAY locuiește la Paris, unde exercită profesiunea de restau­rator de pictură într-un atelier pe care îl împarte cu doi asociați. De 12 ani, este membră a Consiliului de Administrație al Fundației Pro Patrimonio și președintă a Asociației Pro Patri­monio – Franța. Restaurarea unor opere de artă nu poate fi concepută în afara contextului său, iar istoria Pro Patrimonio în România este o istorie a acestui context – care face, în ochii săi, ca, dincolo de reușite practice, această istorie să devină extrem de importantă.

Voluntariatul este, cu siguranță, un răspuns la aceste nevoi, ce rămân înscrise în sânul societăților. Ele pot fi definite ca o nevoie de a da sau a atribui un lucru oarecare binelui comun; singura recompensă a acestui act este actul însuși, care se exer­cită într-un cadru social. A luat în diverse țări forme diferite de organizare. A fost structurat oarecum odată cu momentul în care societățile pierdeau structurile lor ancestrale, ca o reacție la această pierdere. Voluntariatul, așa cum este înțeles în zilele noastre, nu este exercitat de unul singur, ci totdeauna în sânul unui grup, pentru un grup sau pentru indivizi, răspunzând adesea unei cerințe particulare dedicate unei cauze. Acesta e motivul care l face atrăgător. El înlesnește manifestarea prac­tică a unei nevoi altruiste, răspunde unei etici, unei chemări idealiste, unei nevoi proprii tuturor, dar mai ales tineretului.
Fundatia Pro Patrimonio din România a fost creată în anul 2000 la București și și dedică eforturile restaurării, apărării și punerii în valoare a Patrimoniului. Activitățile sale se leagă în special de revalorizarea meșteșugurilor de Patrimoniu, de reutilizarea și reînscrierea sa în țesutul economic și social.
Confruntată cu lipsa mijloacelor consacrate Patrimoniului, atât financiare, cât și umane, Fundația a realizat un contact – iată, sunt opt ani deja – cu cea mai importantă organizație de voluntariat din Franţa, «l’Union REMPART»1. […]

1 www.rempart.com.

Share This Post