Fotografia

Caseta redacţională

Alina Ledeanu
director

Geta Brătescu
director artistic

Livia Szász
redactor șef

Carmen Diaconescu
Sofia Oprescu
Georgeta Cristian
redactori

Adriana Ghițoi
Monica Pillat
redactori asociați

Mihnea Gafiţa
machetare computerizată

Redactor
Carmen Diaconescu

Colegiul onorific

Michel Deguy,
Pierre Oster,
Gianni Vattimo,
Antonio Muñoz Molina,
Geta Brătescu,
Mariana Celac,
Sanda Golopenţia,
Solomon Marcus,
Virgil Nemoianu,
Jean Starobinski,
Mihai Șora,
Eugen Vasiliu

© Pentru toate textele publicate în acest număr, drepturile de autor aparţin revistei Secolul 21. https://www.secolul21.ro


Varianta integrală a textelor marcate în sumar cu albastru, precum și titlurile marcate în alb sunt disponibile doar în varianta tipărită. Vă mulțumim pentru înțelegere.

SUMAR

Editorial: GETA BRĂTESCU: „Când a apărut fotografia…“

ADRIAN GUȚĂ: Cuvânt înainte

POPASURI TEORETICE

ANCA OROVEANU: Walter Benjamin: Imagine, „legendă“, limbaj

CĂLIN DAN: În-scenarea. Tehnici ale spiritualului în arta secolului 21

CRISTIAN NAE: Arhiva fotografică: perspective teoretice asupra colecţiei de imagini

NICU ILFOVEANU: Fiare vechi, baterii vechi. Despre funcţiile imaginaţiei în fotografia vernaculară

 

DIN PROBLEMATICA ȘI ISTORIA
FOTOGRAFIEI CONTEMPORANE

IOSIF KIRÁLY: Scurt ghid de orientare în epoca post‑fotogra­fică

ION GRIGORESCU: Fotografia pentru omul normal la începu­tul secolului XXI

ADRIAN GUȚĂ: Fotografia în arta generaţiei ’80 – câteva consideraţii

 

REPERE ÎN ISTORIA FOTOGRAFIEI MODERNE

CRISTIAN-ROBERT VELESCU: Rodin, Brâncuşi şi fotogra­fia

IGOR MOCANU: Autoportret avangardist în baie de Kodak

FOTOGRAFIA ÎN OPERA UNOR PICTORI

AURELIA MOCANU: De la Michelangelo la Witkin

ALEXANDRU RADVAN: Alb negru şi tăios

MATEI CÂLȚIA: Ion Dumitriu şi fotografia

DINTR-O TIPOGRAFIE

GETA BRĂTESCU: Athanor. Colaj, texte, fotografii, cu o pre­zentare a expoziţiei deschise la IVAN GALLERY în octom­brie 2011

PROIECT DE ARTIST
Ion Grigorescu: 8 colaje 2015

MAGDA CÂRNECI: Ion Grigorescu: ce rămâne în noi din marea istorie

ION GRIGORESCU: Fără titlu. 8 colaje 2015

PORTRETE ŞI AUTOPORTRETE

MĂDĂLINA BRAȘOVEANU: Utilizări ale fotografiei în prac­tica artistică a lui Miklós Onucsan

PATRICIA BĂDULESCU: „Specificitatea“ mediului fotografic? Radu Igazság

IOANA MANDEAL: Alexandra Croitoru şi istoria de bricolaj. Un cabinet de exotisme handmade

DIANA MARINCU: Între imagine şi cuvânt. Rolul arhivei foto­grafice în lucrările lui Ştefan Sava

ALEXANDRA MIHALI: Lucian Bran – Înapoi la izvoare. Teri­torii împrumutate

DAN HAYON: A fost odată un fotograf

MIRCEA STĂNESCU: Diarium

NICU ILFOVEANU: Autoportret al artistului fumând la
–20°C

MARIUS CARAMAN: O plecăciune

DEMERSURI CURATORIALE

 

MAGDA RADU: Fotografie şi spaţiu public, altfel

FOTOGRAFIE ŞI LITERATURĂ

MAGDA CÂRNECI: Un poem programatic

 

RUBRICI PERMANENTE

MIŞCARE LIBERĂ
O rubrică de Geta Brătescu

GETA BRĂTESCU: Fotograful

NOI ŞI ORAŞUL
O
rubrică de Mariana Celac

ANDREI MĂRGULESCU: Ţesutul urban tradiţional difuz şi funcţionarea proiectivă a reprezentării fotografice

EVENIMENTE CULTURALE
SANDA GOLOPENŢIA, Doctor Honoris Causa,
Timişoara, decembrie 2014

SMARANDA VULTUR: Laudatio

SANDA GOLOPENȚIA: Un proiect polifonic

SECOLUL 21 LA SibFest 2015

Lansarea numărului Dan Hăulică, in memoriam. Intervenţii: Constantin Chiriac, George Banu, Alina Ledeanu, Neculai Păduraru

 

Redacţia revistei Secolul 21 multumeşte domnului Adrian Guţă, critic şi istoric de artă, pentru coordonarea tematică a capitolelor: Popasuri teoretice, Din problematica şi istoria fotografiei contemporane, Repere în istoria fotografiei moderne, Fotografia în opera unor pictori, Proiect de artist, Portrete şi autoportrete, Demersuri curatoriale, Fotografie şi literatură.

 

Share This Post