MATEI CÂLŢIA

Ion Dumitriu şi fotografia

 

Ion Dumitriu a fost pictor, profesor de pictură, călător, colecţionar de obiecte stranii şi fotograf pentru sine. Cunoscut în generaţia ’70 a artiştilor şi bun prieten cu scriitori ai generaţiei ’80 cu care împărţea pasiunea fotografiei (Gheorghe Crăciun, Florin Iaru etc.), Ion Dumitriu dezvoltă o relaţie specială cu acest mijloc de expresie. Corpul de ima­gini rămase de la Ion Dumitriu conţine câteva perspective deosebite, după cum vom vedea.

Legătura dintre pictură şi fotografie e una foarte strânsă, greu de descompus. Deşi pictor al realităţii, ale cărui subiecte se regăsesc întocmai în fotografii, Ion Dumitriu nu lucra după fotografie, ci cu foto­grafia. Astfel, scrupulozitatea cu care respectă imaginea fotografiată ne face să credem că ea era parte din procesul de creaţie. Fără a fi doar o simplă schiţă sau memento, fotografia era o etapă esenţială în care îşi stabilea reperele importante precum subiectul, compoziţia, propor­ţiile, întocmai cum mai demult artiştii foloseau camera obscură sau cadrul.

Jovial si luminos, Ion Dumitriu s‑a jucat cu propria umbră proiectată în iarbă, aceea pe care manualele de fotografie o ridiculizau ca fatală eroare a amatorului. […]

 

Share This Post