FILOSOFIA CA LITERATURĂ

Textele ce urmează au apărut iniţial în limba engleză într-un număr special al revistei The European Legacy, publicată de grupul editorial Routledge (Londra) şi editată de o echipă de la Universitatea din Haifa (Israel). Acest număr special (14.5; August 2009) a avut ca temă Filosofia ca Literatură şi a fost coordonat, în calitate de redactor invitat (guest editor), de Costică Brădăţan. Ambele texte au fost traduse în româneşte de scriitoarea Mona Mamulea, cercetător la Institutul de Filosofie al Academiei Române.
Primul text, „Observaţii neconvenţionale asupra filosofiei ca literatură”, i se datorează lui Costică Brădăţan şi reprezintă o scurtă introducere la tema numărului special, cu o schiţare a modului în care tema filosofiei ca literatură a fost tratată în filosofia recentă de limbă engleză şi o scurtă prezentare a eseurilor reunite în volum.
Cel de-al doilea text, „Despre gânditori şi poeţi. Un dialog cu privire la filosofie, literatură şi reclădirea lumii”, este o conversaţie amplă pe aceeaşi temă, avându-i ca invitaţi pe trei filosofi de marcă, cărturari care au publicat lucrări fundamentale în domeniul filosofiei literaturii: Simon Critchley, Giuseppe Mazzotta şi Alexander Nehamas. Conversaţia, care a avut loc în primele luni ale anului 2009, abordează aspecte fundamentale ale relaţiei filosofie-literatură şi avansează ideea că o abordare sistematică a filosofiei prin prisma literaturii, departe de a o sărăci, ar putea de fapt contribui la o mai bună înţelegere de sine a filosofiei. (O traducere în limba bulgară a acestei conversaţii se află în pregătire şi va apărea într-o revistă de filosofie din Sofia.) (C.B.)

Share This Post