ION VIANU

Un artist uimitor

 

Geta Brătescu este un artist uimitor. Opera ei este, din toate punctele de vedere, admirabilă; ea cucereşte printr‑un dialog mereu fermecător. Vioiciunea spirituală, umorul şi expresivitatea ei, îmbinate cu subtilitate, cu modernitate – specifice acestei femei născute într‑o aleasă familie burgheză cu origini în glia de care rămâne profund ataşată – nu încetează să surprindă şi să trezească o admiraţie din care nu poate lipsi o nuanţă de tandreţe. O simţim deopotrivă fragilă şi puternică, dar, în egală măsură, sensibilă şi raţională. Suferinţa fizică şi loviturile vieţii îi marchează fiinţa, însă ea ştie să le transforme în mai multă forţă şi înţelepciune.

După studii strălucite de belle‑arte şi filologie (întrerupte mai mulţi ani de persecuţia politică), artista s‑a dedicat activităţii ei cu o dăruire şi o intensitate remarcabile.

Viaţa şi cariera artistică ale Getei Brătescu sunt legate de existenţa revistei Secolul 21 (în trecut, Secolul 20, care se publică din 1961), unde a asigurat, de nenumărate ori, direcţia artistică. Pe parcursul acestei lungi perioade, formatul şi concepţia grafică ale revistei nu s‑au schimbat aproape deloc, atât de puternică este amprenta ei în această publicaţie.

Ilustratoare inspirată a lui Faust de Goethe în extraordinara traducere a lui Doinaş, Brătescu îşi continuă opera de desenator şi de pictor cu o vitalitate şi cu o luciditate prodigioase. Aceste pagini de jurnal sunt martorul şi comentariul lor, precum şi o dovadă de viaţă şi de dragoste în multe privinţe excepţionale.

 

Un artiste étonnant

Geta Brătescu est un artiste étonnant. Son oeuvre est en tous points admirable ; elle gagne à être connue en un face‑à‑face toujours charmant. Sa vivacité d’esprit, son humour et sa drôlerie unis à la sagacité, à la modernité – chez une femme issue d’une bonne famille bourgeoise avec des origines dans le terroir auquel elle demeure profondément attachée – ne manquent pas d’étonner et de susciter une admiration d’où ne saurait s’absenter une nuance de tendresse. On la sent délicate et forte à la fois, autant que sensible et rationnelle. La souffrance physique et les coups de la vie marquent son être, mais elle n’en retire que davantage de force et de sagesse.

Après de brillantes études de beaux‑arts et de lettres (interrompues pendant de longues années par la persécution politique), l’artiste s’est consacré à son activité avec un don de soi et une intensité rares.

La vie et la carrière artistique de Geta Brătescu sont liées à l’existence de la revue Secolul 21 (anciennement Secolul 20, parue dès 1961) dont elle a assuré pour la plupart du temps la direction artistique. Durant cette longue période, le format et la conception graphique de la revue n’ont presque pas changé, telle est l’empreinte que l’artiste a su poser sur la publication.

Illustratrice inspirée du Faust de Goethe dans la puissante traduction de Doinaş, Brătescu poursuit son oeuvre de dessinateur et de peintre avec une vitalité et une lucidité prodigieuses. Ces pages de journal en sont le témoin et le commentaire ; elles sont aussi un document de vie et d’amour à plus d’un titre exceptionnels.

Share This Post