Un lujer de crin

 

În acest an, al doilea volum al Secolului 21 aduce o modificare în ordinea cunoscută a textelor din secţiunile revistei, în partiţia tradiţională, cu un grupaj explicit repetat despre “Noi şi Oraşul” – rubrică aplecată asupra arhitecturii şi chestiunilor urbane. Această dedicaţie exclusivă a fost începută în numărul trecut, cu concentrare în jurul operei Ruxandei Beldiman.

Traiectoria Ruxăndiţei Beldiman s-a rescris tragic în logica alcătuirii sumarului, iar succesiunea de texte şi imagini confirmă claritatea şi coerenţa scrierilor sale.  În acelaşi timp, ea face dreptate memoriei acestui atât de tânăr şi talentat scriitor de arhitectură, extras cu atâta violenţă din drumul lumii şi al lucrării arhitecturale ca introducere şi din contribuţia dinastiei sale la istoria arhitecturii naţionale.

Secolul şi rubrica „Noi şi Oraşul” se bucură că au putut aduce în atenţia vieţii noastre culturale un portret, sperăm veridic, al Ruxandei Beldiman, în spiritul elogiului adresat nu de mult de Solomon Marcus tinereţii de mâine şi potenţialului ei, în Aula Academiei Române.

Va mai trece multă vreme până când inteligenţa şi tenacitatea unor tineri iscoditori va ridica un lujer de crin de tăria şi intensitatea puterilor Ruxăndiţei, cum ar spune G. Călinescu, şi care să confirme optimismul  şi  încrederea bătrânului profesor în generaţiile care vin semi-împlinite; rubrica „Noi şi oraşul” şi Secolul 21 se vor grăbi să prezinte atunci o nouă opera prima, capabilă să fie în acelaşi timp şi o opera magna, aşa cum s-a întâmplat cu scrierile şi opţiunea tematică a Ruxăndiţei Beldiman. […]

 

Noiembrie 2017

MARIANA CELAC

Share This Post