CONFERINŢĂ DE PRESĂ

poza-evenimentINSTITUTUL FRANCEZ DIN BUCUREȘTI
și
Revista SECOLUL 21

organizează conferința de presă cu tema

Revista SECOLUL 21 la Salonul de Carte de la Paris
22-25 martie 2013

Evenimentul are loc miercuri 10 aprilie 2013, între orele 11-13, în Atrium,
Institutul Francez din București, bdul Dacia nr. 77, sector 3

 

 

Revista Secolul 21, publicaţie semicentenară de circulaţie internaţională coeditată de Uniunea Scriitorilor din Romaânia şi Fundaţia Culturală Secolul 21, a fost invitată la Salonul de Carte de la Paris, ediţia martie 2013. Prin prestigiul cucerit de-a lungul anilor, prin conţinutul şi ţinuta grafică a numerelor sale – adevărate CARŢI-ALBUM, prin tematica incitantă şi branşarea constantă la spaţiile culturale francofone, Secolul 21 este periodicul cultural în jurul căruia organizatorii standului României (Ministerul Culturii, ICR-Paris, CNL, Institut francais-Paris), ca invitată de onoare a Salonului, au programat evenimente reunind personalităţi culturale române şi franceze.

Primul eveniment a fost organizat sâmbătă 23 martie a.c., orele 19, la Standul României: în dialog cu Alina Ledeanu – director Secolul 21, poetul si filozoful Michel Deguy a prezentat unei asistenţe numeroase raţiunile care l-au determinat să susţină de peste 10 ani o rubrică permanentă în cunoscuta publicaţie românească şi rolul acesteia în peisajul cultural actual; cunoscutul critic şi teoretician al teatrului, George Banu, devenit de curând Membru de onoare al Academiei Române, li s-a alăturat cu o evocare substanţială a revistei în glorioşii săi ani 70 ai secolului trecut.

Al doilea eveniment a avut loc luni 25 martie , orele 18 la Hotel de Behague, devenit de la sfârşitul anilor 30 sediul Ambasadei României la Paris, şi a stat sub semnul personalităţii şi operei lui Paul Valéry  în legătură cu nu mai puţin celebri săi prieteni români. Pornind de la un manuscris extrem de preţios aflat în Biblioteca Naţională a Franţei, descoperit de Alina Ledeanu şi publicat în numărul bilingv al revistei Secolul 21 , “Special Bucarest-Paris”, lansat la Salon, Ramona Călin, comisarul pentru standul României a dorit să încheie simbolic evenimentele Salonului în acelaşi loc unde se dăduse oficial startul pregătirilor : în biblioteca Behague care-l găzduise deseori pe marele poet. A fost citit si comentat textul manuscrisului în care sunt invocate valorile comune ale Franţei şi ale României, valori europene în care preeminenţa aparţine spiritualităţii creatoare; a fost evocată figura Contesei Martine de Behague, mecena şi prietenă a familiei  Valéry .

Întâmpinaţi cu generoasă ospitalitate de doamna Yvette Fulicea, Ministru plenipotenţiar pentru Afaceri politice şi culturale, au participat la eveniment Martine Boivin-Champeaux, nepoata lui Paul Valéry  şi invitată de onoare a serii, Ramona Călin, Alina Ledeanu, Rodica Paleologue, înalţi reprezentanţi ai CNL-Centre national du Livre-Paris, membri ai Echipei de cercetare “ Paul Valéry ” de la ITEM/CNRS-Paris ş.a.

La ambele evenimente şi pe toată durata Salonului, la Standul României a fost prezentat numărul bilingv al revistei Secolul 21 “Special Bucarest-Paris”.

 

Share This Post