MUGUR ISĂRESCU

Un savant-cetățean

 
 

Încununând o viață dedicată matematicii, filosofiei și reflecției umaniste, cu conotațiile ei psihologice și morale, Academicianul Solomon Marcus a dat o vie expresie înțelepciunii, decenței și adevărului. Fac această subliniere cu gândul limpede că o experiență ca a Domniei Sale, dobândită într-o strălucită carieră ce i-a consacrat locul în elita intelectualității, merită să fie cunoscută.. […]

Share This Post