LIVIU ORNEA

Moștenirea
profesorului Marcus

 
 

[…] E de-acum timpul ca elevii și emulii săi în matematică, informatică și lingvistică – deloc puțini – să-i valorifice moștenirea și s-o ducă mai departe. Deocamdată, am în față volumul Mathematics Almost Everywhere, impecabil publicat de World Scientific (2018), dedicat memoriei savantului, volum care adună contribuții științifice din varii domenii în care a activat Marcus. La un asemenea volum, garanția calității o dau, în primul rând, editorii. În cazul de față, e vorba despre trei cercetători români de o anvergură științifică indiscutabilă: Alexandra Bellow, distinsă specialistă în analiză matematică și teorie ergodică, Cristian Calude, unul dintre cei mai reputați informaticieni teoreticieni ai momentului, și Tudor Zamfirescu, geometru și combinatorist de o rară finețe.
      E interesant de remarcat – și important pentru conturarea profilului uman al profesorului – că doar Cristian Calude se revendică drept elev al lui Marcus, ceilalți doi editori, și ei foști studenți ai săi, având cu profesorul o lungă relație de prietenie mai mult decât științifică, izvorâtă din admirația mărturisită față de stilul său de a înțelege, practica și comunica matematica, dar nu colaborări efective.
      Volumul grupează articole din trei mari domenii ale matematicii în sens larg: algebră și complexitatea calculului; analiză; aplicații ale matematicii. Mai precis, cele trei părți poartă următoarele titluri lămuritoare: Logică, complexitate, algebră; Integrale, operatori, algebre AF, proof mining și aplicații monotone neexpansive; Lingvistică, știința calculatoarelor și fizică. […]

Share This Post