CARMEN TĂNĂSOIU

Portretul regal în România
între votiv şi laic

Regele Ferdinand și Regina Maria

,,Portretul de ctitor este singurul prilej în care un personaj din afara bisericii apare în lăcașul de cult. Rolul portretului votiv în pictura bisericească de la noi este de a transmite către posteritate chipul unei persoane, oferită spre memorie veșnică urmașilor, idealizată până la asimilarea în grad cu sfinţii”.
       De fapt, portretul votiv este, în primul rând, ,,actul” de legitimare a celui reprezentat în faţa comunităţii din care face parte și pentru care a fost construită biserica; ca urmare, prin intermediul portretului votiv, cel reprezentat se adresează mai întâi contemporanilor și apoi, desigur, prin rememorare, urmașilor. […]

Share This Post