SANDA GOLOPENȚIA

Mihail M. Cernea, un mentor

 

Mihail M. Cernea s-a născut în anul 1934, la Iași. În timpul celui de al Doilea Război Mondial, cu existența întunecată de pogromul de la Iași[1], familia se mută la București. După absolvirea studiilor universitare și susținerea doctoratului în Filosofie, Cernea devine șeful sectorului de Sociologie la Institutul de Filosofie al Academiei. În această calitate, el reia și extinde, în noua situație politico-economică, cercetările de teren gustiene studiind procesul de modernizare atât în mediul rural, urmărind cooperativele agricole de producție, cât și în cel urban, deplasându-se în uzine sau abordând teme noi, ca de pildă mișcarea inovatorilor, ori cultura de masă. Așa apare lucrarea Două sate: Structuri sociale și progres tehnic (1970, Ed. politică), consacrată comparației între satul bănățean, Belinț, care fusese studiat în 1934 de o echipă a Institutului Social Banat-Crișana și, în cealaltă extremă a țării, satul de colonizare recentă Comana. În ambele sate funcționa în anul 1970 câte o Cooperativă agricolă de producție. Datele obținute au fost analizate și sintetizate de un Colegiu de redacție compus din M. Cernea, H. H. Stahl și Gh. Chepeș iar volumul a fost încadrat în seria de cercetări internaționale comparative organizate de European Center for Research Coordination and Documentation in Science, ceea ce, subliniază Stahl, „era de fapt o inovație în seria cercetărilor noastre sociologice, căci, pentru prima oară, Cernea e cel care și-a încadrat munca într-un plan internațional”. [2] O amplă bibliografie intitulată Cercetarea monografică a comunităților rurale în sociologia din România (Buc., 1973, Institutul de Filosofie) și o lucrare de sinteză – Sociologia cooperativei agricole (Buc., Ed. Academiei, 1974) – încheie ciclul rural. […]

[1]. La 30 iunie 2021, Președintele României, Domnul Klaus Johannis, i-a conferit lui M. Cernea Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler. Cunoscutul sociolog a venit la București, la invitația Parlamentului României, care a organizat o sesiune extraordinară a celor două Camere reunite, cu ocazia comemorării a 80 de ani de la tragedia petrecută la Iași.

 

[2]. H. H. Stahl, Memoriu privind activitatea științifică a domnului Mihail Cernea (28.I.1991), p. 2.

 

Share This Post