CAMELIA BELEI

Ștefan Aug. Doinaș
în manualele de limba
și literatura română
nivel liceal

 

[…] Concluzii:

• Numele lui Ştefan Aug. Doinaş nu se regăseşte în programa de limba şi literatura română pentru clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a. Având în vedere că în clasa a XI-a programa e structurată pe principiul cronologic al fenomenului literar-cultural, cuprinzând epoci mari până la Perioada interbelică ( romanul, poezia din perioada inter şi postbelică fiind studiate în clasa a XII-a), este de înţeles acest aspect. De asemenea, în clasa a X-a se au în vedere speciile literare (basmul, nuvela, romanul, poezia epică), dar şi poezia lirică (aplecarea făcându-se în special spre poezia de dragoste eminesciană), putând fi oarecum explicabil faptul că Doinaş nu se află pe lista autorilor recomandaţi. Trebuie avut în vedere aici şi faptul că programa recomandă ca cel puţin jumătate din textele studiate să aparţină autorilor canonici, iar în acest caz profesorul de limba şi literatura română va încerca să îl familiarizeze pe elev cu opera unor poeţi precum Eminescu, Blaga, Bacovia, Arghezi, Sorescu, Stănescu. În schimb, firesc ar fi ca programa de clasa a IX-a, care la domeniul Literatură recomandă familiarizarea elevilor cu o serie de concepte noi de estetică, de teorie literară şi de stilistică (motiv, viziune despre lume, procedeu artistic, simboluri centrale în texte lirice, elemente de versificaţie), să-l includă şi pe Doinaş în anexa care cuprinde sugestiile ce pot orienta selectarea textelor pentru studiu. În privinţa programei de a XII-a, după cum s-a putut vedea mai sus, la capitolul Recomandări privind conţinuturile învăţării, Doinaş deschide lista autorilor. Cu toate astea, la recomandările privind studiile de critică literară, numele Doinaş este inexistent, cu toate că marele poet excelează și în acest domeniu.
     • În privinţa manualelor ( ediții pe care se lucrează și în prezent) ca o remarcă personală, prezenţa lui Doinaş este una a extremelor. Dacă în unele manuale poezia sa este obiect de studiu, în altele lipseşte ,,cu desăvârşire” sau e tratată superficial. Din cele zece manuale alternative aprobate de Ministerul Educaţiei, au fost analizate aici un număr de opt. Se poate lesne constata că în trei dintre acestea nu există niciun vers al poetului. Trei dintre manuale propun spre analiză un text poetic, iar în alte două se regăsesc fragmente din opera sa, făcând obiectul studiilor de caz pe diferite teme.
     De menţionat că, în judeţul Arad, la nivel liceal, în proporţie de 70% e utilizat manualul editurii ART (Adrian Costache, Florin Ioniţă, M. N. Lascăr, Adrian Săvoiu); conform informaţiilor oferite de ISJ Arad, e utilizat în proporţie de 80%, și la nivel gimnazial, manualul aceleiași edituri.
     În schimb, poezia lui Doinaş a devenit binecunoscută, recitată şi iubită de elevi datorită activităţilor extracurriculare. În judeţul Arad, în ultimul deceniu,  concursul „Cunoaşteţi opera lui Ştefan Aug. Doinaş?”, lansat și organizat de Fundația Culturală Secolul 21 în parteneriat cu Primăria Sântana, a făcut posibil acest lucru, apropiindu-i şi purtându-i pe tineri prin universul liric al poetului, poezia lui Doinaş fiind atât de ofertantă, încât, de-a lungul vremii, profesorii și elevii au creat şi interpretat montaje artistice, adevărate micro-spectacole prezentate publicului atât în zona natală a lui Doinaș, cât și, recent, în Capitală, la Muzeul Național al Țăranului Român și la Muzeul Național al Literaturii Române.

 

 

Share This Post