MARIANA CELAC 

SUMA FAPTELOR

 

MARIANA CELAC, arhitect, diplomat al UAUIM (Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” – la acea vreme) din București, 1967.

Până în 1990 – activitate profesională ca arhitect proiectant în institute de proiectare de stat. Între 1979 și 1989, a luat parte la disidența antitotalitară.

Din 1990, trăiește și lucrează ca arhitect și urbanist independent.

În ultimii ani, participă la experimente de arhitectură minimalistă și studii de urbanism și arhitectură pentru comunitățile excluse și marginale. Scrie și publică critică și eseistică, este curator de expoziții și realizator de film de arhitectură.

 

Date personale

Născută la 7 august 1936 la Chișinău, atunci în România.

Locuiește la București, în Bulevardul Dacia 61. Single, un frate, Sergiu Celac.

 

Volume publicate, scrieri de autor apărute în volume colective

 

 • 2017-2016 – București. Arhitectura. Un ghid adnotat (coautor), 240 pp., editat de OAR București. Ediții în limbile română și engleză.
 • 2016 – Arhitectul B. Ioanide. Omul și opera, 160 pp., Editura UNARTE, București
 • 2011 – „Pentru o teorie a non-monumentului de arhitectură”, în Bucureștiul ascuns. Fișe pentru o tomografie urbană, Editura IGLOO, București
 • 2010 – “Archipelago on the Move”, în Lucie Horta (ed.), Mapping the Invisible, Black Dog Publishers, Londra
 • 2008 – „Tinseltown”, în Kastello, Editura IGLOO, București
 • 2007 – « Rom pauvre, Rom riche. Les palais aux tourettes ou l’esthétique de l’extrême pauvreté », în The History of a Misunderstanding, Musée de l’histoire de la ville de Luxembourg (Corina Ciocârlie, Laurent Bonzon éditeurs), Luxembourg
 • 2007 – Locuirea și sărăcia extremă (coautor), 180 pp., Editura Universităţii de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
 • 2006- 2010 – Lut – Adobe (co-autor). Publicațiile proiectului Cap Doloșman – Argamum, editate de Fundația HAR
 • 2006 – „Povera Arhipelago”, în REMIX: Fragments of a Country (Ștefan Ghenciulescu and Constantin Goagea eds.), Bienala de la Veneția 2006, PRO Editura, București
 • 2005 – București. Arhitectură și modernitate (coautor), 180 pp., reeditări în 2007, 2008, Editura SIMETRIA, București
 • 2005 – “The Turn of the Century Architecture in Bucharest”, în volumul ART NOUVEAU from Europe to Istanbul (Yldiz Salman, Nurdan Kuban et al. eds.), Toplumes Tarih Vakfi Editors, Istanbul
 • 2005 – « Esprit européen et quête identitaire », în Autour de l’architecture. ART NOUVEAU en Europe, ARVHA – Paris
 • 2004 – “The Quest for National Form. The Case of Neo-Romanian Architecture, 1906-1920”. în Temele arhitecturii românești (editor Augustin Ioan), Editura ICR, București
 • 2003 – Architecture en Roumanie au temps de l’Art Nouveau, ARHVA Paris- COAC Barcelona
 • 2001 – Roumanie : Les hautes toitures de Baragan (avec le reportage photo de Iosif Király), în Architecture d’Aujourd’hui, Paris, nr. 335, 2001
 • 1998 – „Limbajul totalitar în arhitectură”, în volumul Miturile comunismului românesc (editor Lucian Boia), Editura Nemira, București
 • 1983 – Undesirable versus Desirable Societies (coautor), 80 pp., UN University Series, Tokyo
 • 1983 – Global Modeling without Global Models (coautor), 90 pp., UN University Series, Tokyo
 • 1981– Sistemele spațiului amenajat, 300 pp., Editura Științifică și Enciclopedică, București
 • 1977 – “Formal Structures in the Modeling of Spatial Systems”, în C. Rose (ed.), Modern Trends in Cybernetics and Systems, Springer Verlag, New York – London
 • 1976 – „Modelarea structurală a evenimentelor cu incidență spațială”, în Studiile sistemice și științele sociale, Editura Academiei, București

 

Editor, ediții critice

 

 • 2009, 2008 – BOLT Romanian Pavilion. Venice Biennale, ediția engleză, ediția română (editor), Simetria Publishing House, Bucharest
 • 2003 – Faţade de sticlă. Arhitectul Constantin Joja (editor), Editura Simetria – ARCUB
 • 2002 – G.M. Cantacuzino, Introducere în Studiul Arhitecturii, Eseu introductiv (editorul culegerii), Editura Paideia, București
 • 1994 – Catalogul Bienalei de arhitectură BAB 1994 (editor), Editura Simetria, București

 

Expoziţii, filme

 

 • 2016 – Expoziția „Destine paralele”, catalog (co-autor), UAR
 • 2008, 2009 – Instalația BOLT la Bienala de arhitectură de la Veneția, prezentare la București (co-autor)
 • 2007 – „Secțiune transversală”, instalație foto, expoziție, publicație (împreună cu Iosif Kiraly)
 • 2005 – Expoziția „Peisaj minim garantat – Sărăcia extremă”, Muzeul Țăranului Român, București
 • 2004 – Participare la expoziția internațională “Collage Europe”, Rotterdam, NAI, Olanda (în colaborare cu Iosif Király)
 • 2004 – Expoziția de grup „Triaj”, Galeria Nouă, București
 • 2004 – Expoziția retrospectivă „Arhitect Ioana Grigorescu” (curator general), Galeria ARTE, CMN, București.
 • 2004 – Expoziţia „Fațadele de sticlă – Constantin Joja Arhitect” (curator general), Galeria Cărturești, București
 • 2002 – Instalația „Tinseltown” (expoziție de grup)
 • 2002 – Expoziția internațională „BALKANIA 2002”, Muzeul Johanneum, Graz, Austria
 • 2001 – Expoziţia de grup „Palatele cu turle”, Galeria Centrul internațional de artă contemporană CIAC, București / Galeria SINDAN – Cluj-Napoca
 • 2000 – Expoziţia „Câmpia Filaretului la 1906” (curator general), Muzeul de Istorie al Orașului București
 • 1999 – Expoziţia „Arhitectul Octav Doicescu și spiritul locului” (curator general), Muzeul Țăranului Român, București
 • 1998 – Expoziţia “Bucharest History and Renaissance” (co-autor), Cooper Union School of Architecture, New York / Ministerul Comunităților Flamande, Bruxelles
 • 1997 – Expoziţia „Arhitectură și modernitate” (comisar), RIBA Londra
 • 1997 – Expoziția internațională „Străzi vechi, arhitectura de mâine” (curator general), IAIM, București
 • 1996 – Arhitectură și modernitate (scenariu, comentariu, realizare), film video (26 minute)
 • 1996 – CONSTRUCT (scenariu, comentariu, realizare), film video (13 minute)

 

Locuri de muncă. Funcții ocupate

 

 • din 1992 – Arhitect și consultant independent
 • 1996-1999 – Director, revista Arhitectura a UAR
 • 1987-1990 – Arhitect, serviciul de proiectare ICRAL Colentina, București; exil intern, referent la IJCL Vaslui și Bistrița
 • 1985-1987 – Arhitect proiectant, Secția Arhitectură, Institutul ISLGC, București
 • 1977-1985 – Arhitect-șef proiect complex, Centrul Național de Sistematizare, ISLGC, București
 • 1973-1977 – Cercetător principal, coordonatorul programului de studii urbane, Secția de Studiul Sistemelor / Centrul Internațional de Metodologie a Studiilor Prospective, Universitatea din București
 • 1968-1973 – Arhitect proiectant, Institutul „Proiect” București
 • 1968 – Stagiu de șantier, ICM 2, București
 • 1967-1968 – Arhitect stagiar, Institutul „Proiect” București

 

Poziții publice

 

 • din 2005 – Membru al Colegiului Revistei Secolul 21
 • din 1998 – Vicepreședinte, Fundaţia de Arhitectură și Urbanism SIMETRIA, București
 • 2000-2008 – Membru al Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (denumirea perioadei)
 • 1992-1996 – Vicepreședinte, Uniunea Arhitecţilor din România, membru supleant al Consiliului Uniunii Internaționale a Arhitecților
 • 1992-1994 – Președintele Colegiului, Grupul pentru Dialog Social
 • 1990-1994 – Membru al Comisiei Monumentelor Istorice
 • 1990-1996 – Membru al Comisiei tehnice de urbanism a Primăriei Municipiului București
 • februarie-mai 1990 – Membru al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională (CPUN)
 • decembrie 1989 – februarie 1990 – Membru al Consiliului Frontului Salvării Naționale (CFSN)
 • 1973-1976 – Membru al Consiliului Științific al World Future Studies Federation (WFSF)

 

Activități didactice și de publicistică

 

 • 2004-2011 pachet anual de prelegeri la Institut für Donau Raum, Universitatea din Viena, Austria
 • 2000 – Cursul Ecologia spațiului rezidențial, Școala de Înalte Studii Urbane, UIAIM
 • 1995-2003 – Cursul Elemente de etică aplicată, cursul de masterat arhitectură-urbanism, UAUIM, București
 • din 1990 – Colaborări la revistele Bauwelt (Berlin), Gulliver Papers, Felix Meritis (Amsterdam); Architecture d’Aujourd’hui (Paris), Secolul 20, România literară, Dilema, Korunk, Octogon, Arkitect (Varșovia), Arhitectura (București), Balkon
 • 1973-1977 – Cursul Metodologia cercetării fenomenelor urbane și prospectiva arhitecturală, IAIM, București

 

Proiecte, studii, rapoarte de cercetare – listă selectivă

 

 • 2011-2012 – Studiul de impact „Reabilitarea Zonei Matache”, București (colaborator, membru al echipei Arhitecților Voluntari)
 • 2007-2008 – Studiul MDLPL „Reabilitarea locuirii în zone afectate de deteriorare fizică și excluziune socială – cartierul Valea Rece din municipiul Târgu Mureș”, Metodologie și proiect pilot (co-autor)
 • 2006-2009 – Proiect de arhitectură experimentală, Tulcea / Cap Doloșman (co-autor, Fundația HAR)
 • 2005-2006 – PUZ și Regulamentul local de construcție, proiectul „Traseul Cultural Verona”, București (colaborator)
 • 2005-2006 – „Patrimoniu și modernitate – metode și instrumente de reabilitare urbană”, Proiect european LEONARDO (coautor)
 • 2004-2005 – Studiul privind tipologia locuirii, principii de intervenție și dezvoltare, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
 • 2003 – Studiu pentru fundamentarea construcţiei de locuinţe pentru categoriile defavorizate, Sector 3, București
 • 1999 – Rapoarte de cercetare CENPO – Politici publice în teritorii sensibile
 • 1991-1992 – Studiul tipologiilor evolutive ale orașelor din România; tendințe de termen lung, mutații, modele, Urban Proiect, București
 • 1991-1992 – Studii pentru proiectul „București – Centrul Vechi” (cooperare cu URBED – Londra și Terry Farrell Ass. – Londra)
 • 1987 – Locuințe de confort II, III și IV: recuperare structurală și funcțională
 • 1985-1986 – Locuințe colective cu plan flexibil
 • 1981-1985 – Planuri generale de sistematizare, detalii de centre civice, programul de „orașe noi” în județul Teleorman, Centrul Naţional de Sistematizare ISLGC
 • 1978-1981 – Studii de metodologie pentru analiza macro-teritorială a teritoriului național, Centrul Naţional de Sistematizare
 • 1977 – Banca de date urbane, Sisteme computerizate de stocare și prelucrare a datelor pentru planificare și proiectare urbanistică, Centrul Naţional de Sistematizare
 • 1971 – Dezvoltarea pe termen lung a zonelor rezidențiale în orașul București, Institutul „Proiect” București
 • 1968-1971 – Studiile schiței planului general (varianta 7B) al Municipiului Bucuresti, Institutul „Proiect” București
 • 1970 – Studiul de rețea al monumentelor din București pentru schița planului general (varianta 7B), Institutul „Proiect” București
 • 1970 – Studiul stocului de locuințe în București, Analiză istorică, tipologie, tendințe de evoluție, Institutul „Proiect” București
 • 1970 – Piața Națiunilor Unite, București – Amenajare urbană
 • 1969 – Studiu preliminar: Restructurarea zonei Calea Moșilor, București
 • 1967-1970 – Proiecte de arhitectură: hipodrom, ateliere de creație pentru artiști plastici, blocuri de locuințe colective cu plan flexibil, instituţii școlare, Institutul „Proiect” București

 

Participări la concursuri. Jurii și premii

 

 • 2006 – Premiul secțiunii publicații, Bienala de Arhitectură BAB, Premiul BAB pentru proiectul de arhitectură experimentală Cap Doloșman
 • 1999 – Memorialul de la Constanța – conceptul de arhitectură (concurs național, Premiul I – artistul plastic Ion Nicodim)
 • 1990 –- Juriul concursului pentru centrul RomTelecom, Calea Victoriei, București
 • 1982, 1979, 1970 – Premii UAR, secțiunea sistematizare
 • 1974 – Sistematizarea zonei centrale Râmnicu Valcea, concurs național (proiectare asistată de calculator)
 • 1969 – Premiul CSCAS pentru studii de amenajare în zone industriale (IMGB, Berceni, Pipera)
 • 1965-1974 – Concursurile naționale de arhitectură și urbanism pentru zona litorală Midia, Piața Mărăști – Cluj-Napoca, Sistematizarea zonelor centrale Petroșani și Hunedoara, Râmnicu Vâlcea, Concursul internațional al UIA – faza națională pentru studenții arhitecți (mențiune).

 

 

Share This Post