ALINA LEDEANU

EDITORIAL

Argument

 

Când o tânără și merituoasă colaboratoare a Marianei Celac și a revistei Secolul 21 ne scria nu demult că toate titlurile și textele pe care le-am imagina în legătură cu Mariana Celac par sărace pentru un om de calibrul acesteia, tânăra colaboratorare avea și nu avea dreptate. Avea dreptate pentru că o personalitate de anvergura și complexitatea Marianei Celac , cu impact asupra vieții noastre sociale, culturale, nu e ușor de reconstituit. Forța faptelor sale nu s-ar regăsi probabil, cu adevărat, decât în răspunsul propriilor noastre fapte pe care ea continuă să le inspire.
      Și totuși, MARIANA CELAC a fost, ca toți oamenii de mare valoare, modestă și discretă când era vorba de propriile merite; aș numi-o chiar, fără să exagerez, o regină a discreției. De aceea ne revine nouă datoria de-a revela cititorilor, marelui public acest „personaj cu statură legendară”, cum a numit-o arhitectul Marius Marcu-Lapadat (în Secolul 21, nr.10-12/2020; 1-3/2021 – MARIANA CELAC, contemporanul nostru I).
        Promiteam încă din Editorialul acelui prim volum un al doilea număr – cel de față. Prin amândouă, portretul cunoscutei arhitecte, urbaniste, scriitoare și disidente antitotalitare se recompune din mărturiile arhitecților, scriitorilor, artiștilor, universitarilor. Nu în ultimul rând, vocea Marianei vibrează în interviurile din ultima ei etapă de viață și prin creațiile sale mai puțin cunoscute: scenariile unor filme de artă („Construct”, „Neobișnuitul oaspete”, ambele realizate împreună cu regizorul Sorin Ilieșiu) și o carte absolut inclasabilă (Arhitectul B.Ioanide. Viața și Opera).
      Cele două volume pe care i le-am dedicat pot fi citite la fel de bine ca două componente ale unui întreg sau separat. În această a doua perspectivă, câteva elemente se regăsesc în ambele numere: „Suma faptelor” – CV-ul adus însă acum până la finalul vieții; preambulul la ediția „Cafenelei critice” cu Mariana Celac ca invitată specială în mai 2017, continuat aici printr-un dialog-epilog cu arhitecți și artiști, prieteni apropiați (Aurora și Iosif Király, Marius-Marcu Lapadat „moderați” de Ion Bogdan Lefter) și ultimul interviu ( realizat desubsemnata, despre ultima întâlnire, memorabilă, a Marianei Celac cu Ambasadorul Coen Stork).

 

Ne aflăm într-o criză a valorilor? Să nu-i uităm pe contemporanii noștri, ca modele la îndemână.

 

A. L.

Share This Post