SANDA GOLOPENȚIA

Ursula Le Guin
și romanul științifico-fantastic

 

Ursula Le Guin (1929–2017) spunea într-un interviu din anul 2014: “I think hard times are coming when we will be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now and can see through our fear-stricken society and its obsessive technologies. We will need writers who can remember freedom. Poets, visionaries – the realists of a larger reality.” În traducere: „Cred că vin timpuri grele când vom dori vocile unor scriitori care pot vedea alternative la cum trăim acum și pot vedea dincolo de societatea noastră, a fricii și tehnologiei obsesive. Vom avea nevoie de scriitori care-și pot aminti libertatea. Poeți, vizionari, realiștii unei realități mai vaste.”
    În romanul The Left Hand of Darkness (Mâna stângă a întunericului), publicat în 1969, de care ne vom ocupa în cele ce urmează, amplificarea fără margini a realității imaginare este primul aspect care se impune cititorului. Acțiunea se petrece la o dată pe care autoarea nu a definit-o, dar pe care unii comentatori au împins-o spre anii 4870. Un locuitor al Terrei, Genly Ai, este trimis să propună statului Karhide de pe planeta Genthen aderarea la Ekumen. Genthen înseamnă „Iarnă” și este o planetă a Frigului. Ekumen, un cuvânt de origine greacă, prin care tatăl Ursulei Le Guin, antropologul Alfred Louis Kroeber, a numit ansamblul culturilor eurasiatice, întrucât au o origine comună, se referă în cazul de față la un ansamblu de 83 de planete (i-am putea spune Planetele Unite), regrupând 3.000 de națiuni. Toate aceste planete au la origine humanoizi de pe planeta Hain care au colonizat firește și Terra cu un milion de ani în urmă.
    Titlul cărții, este desprins din incipitul unui cântec gethenian: “Light is the left hand of darkness and darkness is the right hand of light”. (Lumina este mâna stângă a întunericului și Întunericul e mâna dreaptă a luminii). Cartea traversează bezna, înaintând spre lumină.
    Pe planeta Genthen se află două state rivale importante: Karhide și Orgoreyn. Karhide este o monarhie de tip feudal condusă haotic de regele Argaven. Orgoreyn este un stat birocratic totalitar, condus de un grup dictatorial de 33 de membri, corespunzând celor 33 de districte componente.
    După doi ani de tratative, prim-ministrul din Karhide, Estraven, care părea că aderă la ideea Ekumen, dă semne de ezitare, îl evită chiar pe Genly Ai, care nu-l înțelege, considerându-se trădat. În realitate, Estraven simte că nu se mai bucură de încrederea regelui și vrea să-i cruțe lui Genly Ai decepții posibile. Întrevederea lui Genly Ai cu regele decurge furtunos, regele refuză net aderarea la Ekumen și îl alungă din Regat pe Estraven ca trădător. În situația creată, Genly Ai trece în Orgoreyn, cu gând să-i câștige pe locuitorii acestuia pentru Ekumen. […]

 

 

Share This Post