ALINA LEDEANU: În capitala cetățeniei europene

 

 

(Instantanee fotografice cu ocazia  prezentarii oficiale, la Parlamentul European de la Strasbourg, a numarului Europele din Europa   NICOLE FONTAINE, Președintă a Parlamentului European, MÁRIO SOARES și ALINA LEDEANU, redactor șef al revistei Secolul 20, Generalul PHILIPPE MORILLON, filosoful GIANNI VATTIMO, parlamentar european)                                                                  

Strasbourg iunie 2000

Secolul 20 la Parlamentul european

În capitala cetățeniei europene

Din noiembrie 1999 și până în iulie 2000, Fundația Culturală Secolul 21 a realizat, la București și Strasbourg, o serie de evenimente socio-politice și cultural-literare în cadrul unui microproiect Phare, «Integrare european㠖 probleme de identitate, comunicare și educație», susținut de Uniunea Europeană.

Urmărind în mod explicit mai buna cunoaștere a procesului de integrare europeană, precum și creșterea vizibilității activităților Uniunii Europene în România, proiectul a inclus o serie de workshop-uri, un colocviu («România și Uniunea Europeană») și un seminar («Uniunea Europeană și noile tendințe în comunicare»), la dezbaterile cărora au participat lideri politici, personalități culturale, istorici, juriști, analiști politici, diplomați străini acreditați în România, studenți, interesați să definească corect un întreg inventar de concepte comunitar-europene.

Textele «provocate» de aceste dialoguri s-au regăsit în amplul număr al revistei Secolul 20 (10-12/1999; 1-3/2000). Mi s-a părut, alcătuindu-l, că el trebuie să devină un instrument de cunoaștere în ambele direcții. Cu alte cuvinte, că el trebuie să răspundă, pe de o parte, unui orizont de așteptare al cititorului român, bombardat prin mass-media cu o întreagă terminologie fără acoperire și, pe de altă parte, să trezească interesul necesar al instituțiilor paneuropene asupra spațiului românesc.

În decembrie 1999, intram pentru prima oară în «triunghiul magic» pe care arhitectura de o extremă modernitate a Parlamentului îl formează împreună cu Palatul Drepturilor Omului și cu Consiliul Europei.

Momentul a coincis cu inaugurarea oficială, de către Jacques Chirac, a sediului Parlamentului European din Strasbourg, oraș pe care Președintele francez îl vede ca pe o «capitală a cetățeniei europene». Și tot atunci, Nicole Fontaine, Președinta Parlamentului, își afirma preocuparea «de a așeza cetățeanul în centrul scopurilor reformei instituționale», precum și pentru «îmbunătățirea profundă a strategiilor de informare a marelui public».

Întâlnirile cu parlamentarii europeni dispuși să răspundă chestionarului propus de mine au subliniat disponibilitatea reală pentru înțelegerea profundă a fenomenului românesc. Nicole Fontaine, Mário Soares, fostul Președinte al Portugaliei, baroana Emma Nicholson și Catherine Lalumière, Philippe Morillon, «Generalul din Balcani», și filosoful Gianni Vattimo și-au exprimat interesul pentru lectura viitorului număr al revistei Secolul 20 într-o limbă de circulație și au sugerat importanța lansării sale oficiale în chiar incinta Parlamentului de
la Strasbourg. Sugestiile lor au determinat structurarea bilingvă (franco-română) a numărului «european» al revistei noastre, precum și a doua mea călătorie, în aceeași «capitală a cetățeniei europene», pentru lansarea lui oficială, la mijlocul lunii iunie 2000.

S-au rostit, cu acea ocazie, cuvinte elogioase despre revelațiile oferite de ineditele Gafencu, despre eleganța prezentării grafice, despre prestigiul semnăturilor, despre îndrăzneala și coerența întregului demers.

Nu vreau să închei înainte de a menționa privilegiul personal pe care l-am avut atunci, acela de a-l putea întâlni pe Gianni Vattimo.
S-au schițat, la Strasbourg, întâi în decembrie, apoi în iunie, o serie de proiecte ale Fundației Culturale Secolul 21 (între care Colocviul internațional «Nietzsche, precursor al secolului XX», organizat sub președinția cunoscutului filosof italian, în noiembrie 2000, la București). Actele acestui colocviu vor constitui nucleul următorului număr al revistei noastre. Secolul 20 stă, iată, sub beneficul semn al unei generoase prietenii care, sperăm, va continua și pentru Secolul 21.

 

Share This Post