La încheierea rubricii

Intrăm într-un nou secol, într-un nou mileniu. Curând, și firesc, revista Secolul 20 își va schimba numele, pentru a deveni revista Secolul 21. Modificări vizibile în programul ei editorial, ca și această rubric㠖 anume gândite atunci când revista și-a reluat apariția, în 1994, după o sincopă de doi ani – au încercat să pregătească cititorii pentru provocările mileniului trei.

În numărul de față, rubrica «20 spre 21» preia titlul vastei retrospective organizate în capitala franceză la sfârșitul anului 2000. Considerată drept unul dintre cele mai importante evenimente culturale menite să celebreze trecerea dintre milenii, expoziția «Viziuni despre Viitor – O istorie a spaimelor și speranțelor umanității» (curatori: Anne Caubet, Zeev Gourarier și Jean-Hubert Martin) a reunit utopii și cetăți ideale, paradisuri sociale și mașini ale visului, care au inspirat pictori, arhitecți și filosofi, din Antichitate până în zilele noastre. Au fost expuse, în original sau reproducere, opere de artă, de cult, texte etc.

Printre numeroasele volume consacrate mai mult sau mai puțin acelorași problematici surprinse în secțiunile expoziției («Triumful asupra morții»; «În așteptarea sfârșitului lumii»; «Visurile modernității») și aflate în librăria creată ad hoc în incinta de la Grand Palais, am regăsit cu plăcere versiunea franceză a cărților compatriotului nostru, istoricul Lucian Boia (Pour une histoire de l’imaginaire, apărută la editura «Belles Lettres» și La fin du monde, publicată de «La Découverte»).

Cu riscul asumat al unei parțiale suprapuneri, revenim, acum, la tema Milenarismului (vezi Secolul 20 nr.7-9/1997 – «Balcanismul»), completată, într-un registru mult mai divers, în paginile ce urmează de contribuțiile unor reputați sociologi, filosofi, semiologi. Într-un moment al bilanțului, propriul lor discurs conține și ideile care au guvernat, programatic, această rubrică. Mă simt de aceea ispitită, tocmai pentru a închide bucla, să citez din «Argumentul» lui Ștefan Aug. Doinaș, care îi dădea semnalul inaugural, cu câțiva ani în urmă:

«Mileniul al treilea nu trebuie lăsat să debuteze exclusiv cu obsesiile și amenințările secolului al XX-lea, ci și cu preocuparea înfrigurată de a le fi făcut pe deplin conștiente măcar pentru cititorii noștri. Suntem convinși că singurul “exorcism” modern, eficient, împotriva lor, este acela al lucidității.»

Alina Ledeanu

Share This Post