ȘTEFAN AUG. DOINAȘ: In memoriam

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ
in memoriam

CONSTANTIN TACOU

Un mare om de culturã, un spirit deosebit de sensibil la murmurul tacit al valorilor literare de-a lungul veacurilor, ne-a pãrãsit intempestiv. Constantin Tacou, artizanul acelor incomparabile caiete L’Herne, adevãrate monumente ale unui muzeu imaginar al culturii scrise a omenirii, a plecat sã realizeze, la alte vãmi, circulația ideilor fertile și a figurilor creatoare care constituie patrimoniul spiritual al continentelor.

L-am cunoscut pe acest aromân simpatic și modest, care emana un deosebit farmec viril. În birouașul sãu de pe rue de Verneuil, 41, asediat de tomuri și manuscrise, acest cavaler al literei scrise practica cu devoțiune cultul acelei virtuți pe care Goethe o socotea a fi cea mai vrednicã de invidie și de nemurire dintre toate bunurile omului – personalitatea. În fiecare numãr din L’Herne, aceastã revistã-carte unicã, era centratã în jurul unei figuri de prim-plan a activitãții creatoare umane – poeți, prozatori, filosofi – aparținând tuturor meridianelor spirituale.

Când i-am cerut ajutorul pentru a alcãtui acest numãr al revistei «Secolul 21», consacrat lui Nietzsche, Constantin Tacou mi-a trimis impresionantul volum care-l prezenta pe marele gânditor german, însoțit de urmãtoarea dedicație:

Este unul dintre trofeele manuscrise prețioase din biblioteca revistei noastre.

Adio, prietene!

ne vom întâlni acolo unde tu, cu acribia maturizatã de iubire a unui Borges, vei fi realizat, desigur, pe foițe de luminã increatã, un volum omagial care va purta numele celui mai cult dintre îngeri, și mã vei învãța cum sã-l citesc.

Share This Post