SANDA GOLOPENȚIA
contemporanul nostru

 SUMAR

 

ALINA LEDEANU: O fotografie • 7

 

ANI ȘI FAPTE

 

Sanda Golopenția: Viața și opera • 9

*

SANDA GOLOPENȚIA: Limba minții noastre; Zigzag ionescian; Acum; Spania • 28

 

PRINTRE CONTEMPORANI

 

MIHAIL M. CERNEA: Sanda Golopenția sau despre reîmproprietărirea sociologiei românești cu opere de valoare • 50

ZOLTÁN ROSTÁS: Note răzlețe despre Sanda Golopenția, istorică a sociologiei • 75

MARIANA NEȚ: Trei amintiri cu Sanda Golopenția • 83

OTILIA HEDEȘAN: Lumi virtuale • 87

Xoán Paulo Rodríguez-Yáñez: Lost in the context • 93

 

SOCIOLOGIE

 

SANDA GOLOPENȚIA: Sociologia ca misiune. (Arhive, reconstituiri, editări; Coordonări de volume ; Analize sociologice și sociolingvistice) • 99

SANDA GOLOPENȚIA: Un volum de scrisori germane din anii 1933-1936, text inedit • 172

SANDA GOLOPENȚIA: The Parisian Discovery of Harry Brauner • 191

*

LILIANA ALEXANDRESCU: Școala sociologică de la București – însemnări pe marginea unei cărți. • 201

 

ÎN ORIZONTUL SEMIOTICII

 

SANDA GOLOPENȚIA: Din istoria semioticii românești (Semiotica naturală; Pre-semiotica; Semiotica propriu-zisă; Lucian Blaga: Filosofia stilului; Mircea Eliade: Istoria religiilor; Tudor Vianu: teoria simbolului artistic) • 225

*

SANDA GOLOPENȚIA: Rereading, inner speech and existential reading (A quasi-simultaneous complement to rereading; Reading and rereading Matthew; Cognitive psychology and rereading; Inner speech, intrapersonal communication, and rereading; Existential reading and rereading) • 265

 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL – O MISIUNE CONTINUĂ

 

SANDA GOLOPENȚIA: Programele de limbă și literatură română • 304

 

 

 

Share This Post