Category: Arhiva

  Întâlnirea cu o arhivă este, de cele mai multe ori, dezamăgitoare. Pentru cei mai mulţi dintre noi, termenul evocă imaginea unei insti­tuţii care găzduieşte o searbădă colecţie de documente impersonale, sortate, clasificate şi depozitate în rafturi, cutii, hard‑disk‑uri şi alte sisteme de stocare şi organizare a informaţiei. Cu totul altfel stau lucrurile atunci când…

  Într-un scurt eseu publicat în 1988 („Photography as Staging“, European Photography, nr. 34), Andreas Müller-Pohle abordează termenul de fotografie înscenată dintr-un unghi semiotic, post-structuralist, degajând o serie de categorii și sub-categorii menite să lumineze pe de o parte conceptul, iar pe de alta să dea un diagnostic al momentului în evoluția acestui mediu complex,…

„Aparatul de fotografiat devine tot mai mic, tot mai pregătit să sur­prindă imaginile fugitive şi secrete, al căror şoc paralizează meca­nismul asociativ al privitorului. Aici trebuie să intervină legenda [Beschriftung], care include fotografia în literarizarea tuturor circum­stan­ţelor vieţii [der Literarisierung aller Lebensverhältnisse] şi fără de care orice con­strucţie fotografică este sortită să rămână prizoniera aproximaţiei.…

Propunerea de a compune un grupaj tematic dedicat fotografiei, venită din partea redacției revistei Secolul 21, nu putea decât să mă bucure și să mă onoreze. Secolul 20 a contribuit la formarea mea intelectuală, Dan Hăulică mi-a fost distins și prețuit profesor. Ideea cu care am pornit la drum a fost de a găsi, împreună…

Când a apărut fotografia, arta vizuală „bidimensională și tridimensională“ a câștigat încă o putere creativă. Să nu ne gândim doar la fotografia comercială sau la banala fotografie de familie (uneori și ea artistică). Să ne gândim la fotografia creată de acel om care nu vrea să piardă ce vede; ce vede se transformă, când vede,…

Donarea este un act recunoscut în societățile omenești și face parte din legăturile și obligatiile reciproce pe care oamenii le respectă în raporturile dintre ei. Voluntariatul este cu sigu­ranță una dintre variantele donării. Lumea, reglementată timp de secole de obiceiurile societăților tradiționale, a constatat cum caracteristicile şi modelele sale se modifică odată cu evoluția lor,…

Fundația Pro Patrimonio, înființată pe modelul organizației National Trust din Marea Britanie, promovează ideea că patri­moniul este responsabilitatea fiecărui cetățean și constituie un ele­ment formator al identității sociale. În acest sens, activitățile fundației au deschis calea implicării civice, prin voluntariat, pentru protejarea și con­ser­varea clădirilor istorice și a peisa­jelor culturale, precum și a responsabilizării comunităților…