Category: Numere

  SUMAR ȘTEFAN AUG. DOINAȘ (ȘTEFAN POPA) în ani și fapte. Fișă biobibliografică * ȘTEFAN AUG. DOINAȘ: Poemul ca somație a lecturii, Poemul ca loz câștigător, Psalmul XV, Elegia IX – FIINȚA, Trei fețe, poeme VIRGIL NEMOIANU: Doinaș MICHEL DEGUY : „Îl salut pe Doinaș și limba lui Doinaș” Ștefan Aug. Doinaș:  „Seniorul meu? Poemul.…

  SUMAR Editorial ALINA LEDEANU: Argument; Un decor de tragedie • 5 * VIRGIL NEMOIANU: Doinaș, Cercul Literar și generația de aur • 8   LA CENTENARUL LUI I. NEGOIȚESCU (1921-2021)   ROXANA CHIRIȚĂ: Din Clujul muzical în catacombele Securității • 21;  Un manuscris condamnat • 50 Cu documente din Corespondența I. Negoițescu-Mihai Rădulescu * MONICA PILLAT: Tivită cu…

  Istoria semioticii românești nu a devenit încă un obiect de studiu independent în România. Prezentări generale apar însă în Marcus (1979a) și Voigt (1979), iar o bibliografie a subiectului a fost elaborată de Mihai Nadin, care a avut amabilitatea de a ne permite s-o consultăm.     În prezentarea de față, voi distinge între un…

  Ne pregătim fără s-o știm pentru misiuni viitoare. Activitatea pe care am desfășurat-o între 1963 și 1979 în domeniul lingvisticii structurale la Centrul de fonetică și dialectologie (ulterior Centrul de cercetări etnologice al Academiei), de care dă socoteală volumul Structuri, sisteme, transformări. Studii de lingvistică structurală (EAR, 2016, 671 p.) m-a pregătit nu numai…

  http://dev.stg.brown.edu/projects/romanianCharms/   Sau, pentru uzul delfinului care am fost şi îţi sugerez să fii, la rândul tău, cititorule: deschideţi site-ul www.brown.edu; selectaţi în indexul de la A – Z Scholarly Technology Group; faceţi clic pe stg projects; iar acolo, după ce aruncaţi un ochi pe ce se poate lucra într-o facultate de litere, selectaţi,…

  Preambul   Și cu câteva fragmente din biografia ei. Schița de portret care urmează ține, cred, de arheologie. Va fi o imagine din cioburi, din frânturi. Prin urmare, chiar mai incompletă decât e, prin definiție, un portret.     Va fi totodată o imagine „de la distanță”. Și nu mă refer aici la continente și…

  Note răzlețe despre Sanda Golopenția, istorică a sociologiei   Realizarea unei mari opere de restituire, așa cum este cea publicată de Sanda Golopenția, de obicei nu ajunge subiect de dezbatere. Beneficiarii, istoricii științelor sociale și ai culturii, își exprimă (mai mult sau mai puțin consistent) satisfacția pentru acest act de cultură, în cazul nostru…