Category: Articole Solomon Marcus

    Gabriel Andreescu is a Romanian human rights activist and political scientist born on 8 April 1952 in Buzău. He is one of the few Romanian dissidents who openly opposed Ceauşescu and the communist regime in Romania. At present, he is a professor with the Doctoral School of Philosophy, Sociology, and Political Science, West…

    […] E de-acum timpul ca elevii și emulii săi în matematică, informatică și lingvistică – deloc puțini – să-i valorifice moștenirea și s-o ducă mai departe. Deocamdată, am în față volumul Mathematics Almost Everywhere, impecabil publicat de World Scientific (2018), dedicat memoriei savantului, volum care adună contribuții științifice din varii domenii în care…

    La fel ca mentorul său matematic Gr. C. Moisil, Profesorul Malița, pe scurt, Profesorul – a trăit și lucrat simultan în mai multe spații, un fenomen aproape cuantic: ca filosof și matematician (prin educație, cu un doctorat în matematică aplicată în științele sociale), politician, diplomat, scriitor și informatician.       Despre politician…

    […] În existența fiecărui popor, apar, prin întâmplări providențiale, personalități cu aură, care își asumă altruist, condiția spirituală, perenă, dedicată celorlalți. Aceste personalități sunt puncte de referință și de stabilitate identitară în contextul extrem de complicat al timpului istoric, prin definiție trecător. Prin exercițiul de transgresare a efemerului, pe care acestea îl fac,…

    Ieri, 15 martie am trăit un eveniment pe care simt nevoia să vi-l relatez. Urma să mă adresez participanților la Olimpiada Națională de Lingvistică, în Amfiteatrul R3 al Universității din București. Prin anii 1945-1946, mergeam acolo la cursul de Mecanică al prof. Vâlcovici și la seminariile aferente cu Rudolf Woinaroschi, Luca Teodoriu și…

    Le 24 juillet 1882 est né, à Bucarest, celui qui deviendrait le grand mathématicien Traian Lalescu, l’un des plus importants hommes de science roumains de la première moitié du XXe siècle. Son père, qui s’appelait lui aussi Traian Lalescu, était un modeste employé de la Banque nationale de Roumanie, sans cesse transféré dans…

    Corneliu Cezar este preocupat de acțiunea pe care muzica și, mai general, undele sonore o exercită asupra lumii înconjurătoare. Urmărirea sistematică a acestei acțiuni ar forma obiectul unei noi științe, Sonologia. Desigur, trebuie apreciată aici, în primul rând, opera de sinteză efectuată de autor. Despre influența muzicii asupra plantelor, despre rolul ei în…

    Referindu-se la o chestiune deosebit de controversată, aceea a semanticii muzicale, cercetarea întreprinsă de Octavian Nemescu are ambiția elaborării unei semiotici muzicale.       Într-o perioadă în care lingvistica a devenit, cum se exprimă Roman Jakobson, un fel de matematică a disciplinelor umaniste și sociale, era inevitabil ca și semiotica muzicală să…

    Una dintre disciplinele cu cele mai vechi tradiţii în ceea ce priveşte degajarea unor aspecte matematice este, fără îndoială, muzica. Parametrii sonori sunt de natură cantitativă, deci numerică. Acest aparent avantaj s-a dovedit însă a fi o piedică în efortul de a descifra, în aritmetica muzicală, aspectele calitative şi structurale organic implicate în…

    Una dintre disciplinele cu cele mai vechi tradiții în ceea ce privește degajarea unor aspecte matematice este, fără îndoială, muzica. Solomon Marcus     Câțiva tineri compozitori români experimentau, la începutul anilor 1960, tehnici inedite de scriitură, procedee abstracte de avangardă, practicate pe atunci în Europa occidentală şi S.U.A. Vor continua, în deceniile…