Category: Articole Solomon Marcus

    Am fost dintotdeauna preocupat de teme pe care curricula facultăților de medicină nu le menționează: umorul, zâmbetul, râsul, plânsul, căscatul, oftatul etc., considerate ca banalități. După pensionarea mea de la spital, mă gândeam să scriu despre tezaurul de elemente științifice cu valoare neurologică clinică importantă, pe care le au tocmai aceste „banalități”, intenția…

    1. Previous Work and Motivation Automated authorship attribution has a long history (starting from the early 20th century [12]) and has since then been extensively studied and elaborated upon. The problem of authorship identification is based on the assumption that there are stylistic features that can help distinguish the real author of a…

    Era în anul 1983. Îl aşteptasem pe profesorul Solomon Marcus în faţa locuinţei din Sfinţii Voievozi, şi apoi îl condusesem, cu paşii înceţi ai conversaţiilor „cu temă”, spre Universitate. Am trecut pe strada Nicolae Iorga, am tăiat Biserica Amzei, am luat-o pe Boteanu, în sfârşit, am ajuns pe Edgar Quinet, chiar lângă Universitate.…

    Much of the early part of my career was influenced by Solomon Marcus, both through his work and through correspondence. Almost fifty five years ago, I was working on a project involving generalisations of convex functions of a real variable. I realised that, in order to complete this project, I needed to understand…

    Primisem, acum vreo doi ani, un mesaj de la profesorul Marcus, privind o conferință pe care urma să o țină la Facultatea de Matematică. Conferința fusese fixată pentru o vineri, la ora două a după-amiezii: „Greșeala ca sursă de creativitate”.       Am ajuns bucureștenește, mai târziu decât s-ar fi cuvenit. Am…

    Încununând o viață dedicată matematicii, filosofiei și reflecției umaniste, cu conotațiile ei psihologice și morale, Academicianul Solomon Marcus a dat o vie expresie înțelepciunii, decenței și adevărului. Fac această subliniere cu gândul limpede că o experiență ca a Domniei Sale, dobândită într-o strălucită carieră ce i-a consacrat locul în elita intelectualității, merită să…

    Trebuie să încep prin a spune că Solomon Marcus a fost un om de ştiinţă din alte vremuri. Oamenii de ştiinţă contemporani sunt, de obicei, specialişti uni-dimensionali şi mai puţin aplecaţi, să spunem, spre celelalte domenii.       Solomon Marcus a fost un spirit enciclopedic: cunoştea la perfecţie nu numai domeniul său…