Poezia, o miză comună 7-8/2020

  

SUMAR

EDITORIAL

ALINA LEDEANU: Argument •  6

 

MICHEL DEGUY

PREMIUL GONCOURT PENTRU POEZIE 2020

MICHEL DEGUY – fișă bio-bibliografică  •  10

*

CAMILLE LAURENS: Un poète considérable, admirable, admiré /Un poet de anvergură, admirabil, admirat, în românește de SOFIA OPRESCU  •  12

MICHEL DEGUY în dialog cu MARTIN RUEFF și CLAUDE MOUCHARD: Défense et illustration de la poésie de Michel Deguy/Apărarea și celebrarea poeziei lui Michel Deguy

Un eveniment organizat la Paris – Maison de la Poésie, decembrie 2020, în transcrierea și traducerea în limba română a SOFIEI OPRESCU  •  16

*

MICHEL DEGUY: Ajointer le disjoindreSă unești ce-i despărțit , poem inedit, în românește de CONSTANTIN ABĂLUȚĂ  •  42

MICHEL DEGUY: Inteligența schimbării și schimbarea inteligenței. Prefața la volumul XIII al Caietelor lui Paul Valéry, în românește de GEORGETA CRISTIAN  •  44

MICHEL DEGUY: Une vie avec Paul Valéry/O viață cu Paul Valéry, eseu, în românește de GEORGETA CRISTIAN  •  72

 

MICHEL DEGUY LA BUCUREȘTI

Invitat de revista Secolul 21

și

Muzeul Național al Literaturii Române

 Mai 2019

 

Participanți la dezbaterea de la MNLR: MICHEL DEGUY, acad. MIRCEA MARTIN, CONSTANTIN ABĂLUȚĂ, DUMITRU ȚEPENEAG, ION MUREȘAN

IOAN CRISTESCU – Director MNLR, ALINA LEDEANU – Director Secolul 21, ION BOGDAN LEFTER – Moderator,  ANDREEA DRĂGHICESCU – MNLR

Eveniment în transcrierea și traducerea GEORGETEI CRISTIAN

Cu un reportaj fotografic realizat de DAN SCHOR  •  87

 

ÎN PREGĂTIREA CENTENARULUI I.NEGOIȚESCU

(1921-2021)

 

ION VIANU: Manifestul Cercului Literar din Sibiu și destinul său.  Inedit, special Secolul 21. Cu un exemplar al textului în format de colecție  •  132

ION VIANU: Cerchiștii, în panică  de destin, fragment din romanul Amor Intellectualis  •  140

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ: Goethe pe catafalc, poem  •  154

*

EMIL HUREZEANU: Doar el aude-și…, eseu inedit  •  155

*

IOSIF KIRÁLY: Convorbiri cu Goethe. 7 lucrări în tehnică mixtă (1988-1991)  •  159

 

ISTORIA  LITERATURII  ROMÂNE

de I. NEGOIȚESCU

în revista Dialog

 

ALINA LEDEANU: Ion Solacolu, I. Negoițescu și revista Dialog   •  170

I. NEGOIȚESCU: Prefață la Istoria Literaturii Române •  171

ION SOLACOLU: La Heidelberg, cu I. Negoițescu, Klaus Heitmann, Paul Cornea și S. Damian despre Istoria Literaturii Române  • 174

 

 REVISTA Secolul 21

 LA INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA

 ARTĂ ȘI PRIETENIE

 o dezbatere despre numerele

George Banu, contemporanul nostru (I și II)

16 noiembrie 2020

 

E.S. Doamna LAURENCE AUER, Ambasador al Franței în România: „SECOLUL 21, una dintre cele mai importante reviste culturale europene  •  188

GEORGE BANU: O sinteză a prieteniilor mele  •  190

ALINA LEDEANU: Două dominante  •  193

SOFIA OPRESCU: Un vitraliu programatic  •  197

 

Invitați: GEORGE BANU, CONSTANTIN CHIRIAC, MARINA CONSTANTINESCU, MIHAI MĂNIUȚIU, TOMPA GÁBOR

Organizatori: ALINA LEDEANU, SOFIA OPRESCU

Moderator: SEVER VOINESCU  •  184

 

Share This Post