Category: Bulevarde

  Alcătuirea unei biblioteci proprii echivala pentru Ion Pillat cu construirea şi extinderea personalităţii lui culturale, fiecare carte, aşezată pe raft, constituind pentru el un reper valoric, o dirijare în sens benefic a energiilor lăuntrice, dar şi un colac de salvare din imediatul tulbure al singularului în largul cristalin al omenescului din totdeauna şi de…

  Cercul Literar de la Sibiu a luat naștere la începutul anilor ’40. Desigur că actul său oficial de naștere este scrisoarea colectivă pe care nouă, dintre membrii Cercului, i-au adresat-o în primăvara anului 1943 criticului E. Lovinescu; scrisoare în care tinerii cerchiști luau atitudine împotriva unei tendințe din ce în ce mai pronunțate în…

  „Ar trebui să faci rost de o invitație la un congres de poezie, cum sunt atâtea în Occident, mai ales în Germania. Soarta dumitale este derutantă și aproape absurdă!”[1] îi scria Emil Cioran lui Wolf von Aichelburg, într-o scrisoare datată 15 iulie 1970. Tonul îngrijorat, chiar consternat al lui Cioran era cu totul îndreptățit…

  A existat un destin comun al acelor intelectuali saşi din Ardeal, nu mulţi la număr, care, în perioada intebelică nu au intrat în contingent, nu au raspuns comandamentelor venite de la Berlin. Este cunoscut faptul că agitaţiile de natură populistă au animat ascensiunea führerului înainte şi după 1933. Au avut ecouri importante inclusiv în…

E mai bine de un deceniu de când am inițiat programul de creare a unei Arhive a Cercului Literar de la Sibiu. Ce anume l-a inspirat?  Fără indoială, modelul francez: în 1990, intram în echipa „Paul Valery” de la ITEM (Institut des Textes et des Manuscrits Modernes), laborator al C.N.R.S. Cercetarea fondului de manuscrise ale…

  […]    Valeriu Stoica: În “Cuvântul-înainte” pe care l-aţi scris la acest volum masiv, România și liberalismele ei. Tradiție și libertate, spuneţi, domnule Virgil Nemoianu, că aţi petrecut zece ani scriind eseurile din această carte, primii zece ani din perioada postdecembristă, și constataţi că au fost zece ani pierduți. Domnule profesor, îmi îngădui să nu…

  Virgil Nemoianu’s book A Theory of the Secondary. Literature, Progress and Reaction (1989) develops a theory of literature and the aesthetic, which provides a theoretical map of Nemoianu’s activity as a literary critic. This study is conceived as a defense of the heterogeneous, disorderly, reactionary type of discourse, often associated with literature in the…

  Imitarea lui Dumnezeu este o temă recurentă în opera lui Virgil Nemoianu, uneori ea revine într-o manieră explicită, alteori e numai sugerată sau presupusă. Am găsit reflecții punctuale pe acest subiect în cartea Jocurile divinității[1], o carte în care autorul analizează diferite aspecte ale vieții culturale, de la cele biblice, istorico-teologice, umanist-creștine până la…