ION VIANU 1-6/2019

Secolul 21 - ION VIANU 1-6/2019 coperta 1

Secolul 21 - ION VIANU 1-6/2019 coperta 4

Secolul 21 - Ion Vianu 1-6/2019 caseta redactionala

SUMAR

EDITORIAL

ALINA LEDEANU: Modelul • 6

ION VIANU: „Autonomia e motivația mea cea mai specifică”, notații autobiografice • 11

 

PRINTRE CONTEMPORANI

ȘERBAN FOARȚĂ: Despre Ion Vianu, ca și dinspre el… • 25

SIMONA SORA: Decalogul lui Ion Vianu • 40

SANDA GOLOPENȚIA: Ion Vianu despre tăcere și scris • 55

MARTA PETREU: Psihiatria, o operă deschisă • 61

DANIELA ZECA-BUZURA: Străinul. Terapeutul. Duhovnicul • 72

JAN KONEFFKE: Exercițiu de sinceritate, în românește de RUXANDRA DEMETRESCU • 79

 

 INEDITE

Special  Secolul 21

ION VIANU: Un sceptic nemângâiat, eseu, 2019

(„Sub semnul blestemului”, „Tatăl nostru”, „La școală”, „Violența intrinsecă a Scripturii”, „Un sceptic nemângâiat”, „Frica”, „Apare un iudeu”, „Agnostici, atei, gnostici”, „Libertatea, justiția, condamnați la justiție”, „Anticreștinul”, „Omul Faustic”, „Religie și morală”, „O morală fără religie”, „Fenomenul elementar al trăirilor religioase”, „Simbolism”, „Sacrul, dogma”, „Trăiri biblice”, „Un, doi, trei?”, „Dumnezeu face parte din istorie”, „Ce ne așteaptă?”) • 86

ION VIANU: Psihiatrul în bibliotecă. Mâșkin ca terapeut, eseu, 2019 • 149

CARMEN MUȘAT: Dioscurii sau despre valoarea formativă a prieteniei • 183

 

DIN  CORESPONDENȚA  CU  MATEI  CĂLINESCU

40 de scrisori inedite

ION VIANU, MATEI CĂLINESCU: Pe două voci, corespondență din perioada 7 septembrie 1994-22 decembrie 1996 • 189

 

UN REPER DE CONȘTIINȚĂ CIVICĂ

Ion Vianu, semnatar al CHARTEI ‘77

GABRIEL ANDREESCU: Mișcarea Goma • 266

MONICA LOVINESCU: „Rarisime excepții” • 269

ION VIANU: Scrisoare către Paul Goma • 271

 

ÎN VIZORUL SECURITĂȚII

sau despre

CEL CARE NU S-A FRÂNT

GABRIEL ANDREESCU: «Sir John» și dosarul său de Securitate. Cum se citește un document din Arhiva Securității, studiu, 2019 • 275

 

DIN TOATE ANOTIMPURILE

Poeme și traduceri de poezie

 ION VIANU: Poeme franceze („A son âme”, „Parmi les dieux antiques”, „Hiver”); Poeme române („Vânătoare de iarnă”, „Ascultă, ia aminte”, „Frenica”, „Scitica”, „Heraclit”, „Din versurile lui Vladimir Vasiliu”, „Oxoniana”, „Unus Mundus”); • 315

PAUL CELAN: „Atâtea astre” (din ciclul Roza nimănui), în românește de ION VIANU • 326

FEDERICO GARCÍA LORCA: „Romanța lunei, lună”, „Preciosa și văzduhul”, „Caft”, „Romanță somnambulă”, în românește de ION VIANU • 328

HERMANN BROCH: „Moartea lui Vergiliu”, fragmente, traducere și prezentare de ION VIANU • 337

 

PENTRU O ARHIVĂ

A CERCULUI LITERAR DE LA SIBIU

VIRGIL NEMOIANU: Doinaș, Cercul Literar și Generația de aur • 352

 

ROMÂNIA LA CENTENAR

ISTORIE REGALĂ ÎN ROMÂNIA

VALORI EUROPENE ÎN ARTĂ ȘI ARHITECTURĂ

Conferințele „Ruxanda Beldiman”

un proiect al Fundației Culturale Secolul 21

iunie-noiembrie 2018 • 370

SILVIA IRINA ZIMMERMANN: Comori văzute, auzite și de folos Regelui și țării. Artă, decor, cultură și idei novatoare în corespondența Reginei Elisabeta cu Regele Carol I • 372

SHONA KALLESTRUP: Cuvântul şi chipul regal în cărţile pentru copii ale Reginei Maria a României, în românește de MIHNEA GAFIȚA • 397

Conferințe susținute în Sufrageria Regală a Muzeului Național de Artă al României

Iconografia acestui număr reproduce imagini din arhiva personală Ion Vianu, precum și din albumul Nicolae Tzone, VIANU – Fereastra luminată / La fenêtre éclairée / Das erleuchtete fenster – Editura / Editions / Verlag VINEA, București 2011(Prefață / Préface / Vorworth: Vlad Alexandrescu)

Share This Post