Solomon Marcus II 1-6/2018

Secolul 21 - Solomon Marcu II 1-6/2018 coperta 1

Secolul 21 - Solomon Marcu II 1-6/2018 coperta 4

 

1-6/2018

Alina Ledeanu
director

Geta Brătescu
director artistic

Sofia Oprescu
redactor şef

Georgeta Cristian
redactor

     • 

Livia Szász
Monica Pillat
Adriana Ghiţoi
redactori asociaţi

     • 

Cristian Negoi
machetare computerizată


număr coordonat de
Alina LedeanuColegiul Onorific

Michel Deguy, Pierre Oster,
Gianni Vattimo,
Antonio Muñoz Molina,
Geta Brătescu, Mariana Celac,
Sanda Golopenţia, Virgil Nemoianu,
Jean Starobinski, Mihai Şora,
Eugen Vasiliu

© Pentru toate textele publicate în acest număr, drepturile de autor aparţin revistei Secolul 21
https://www.secolul21.ro
SUMAR

 

EDITORIAL

ALINA LEDEANU: Visare și vise cu Solomon Marcus • 10

SOLOMON MARCUS: Schiță biografică •  12
SOLOMON MARCUS: Nu e decât o-nchipuire, poem •  16

Ecouri de lectură la volumul
„ZERO ȘI INFINIT SUNT FRAȚI”

CRISTIAN CALUDE: Vis cu Solomon Marcus •  19

DIN ARHIVA REVISTEI SECOLUL 21

SOLOMON MARCUS: GOOOOOOOOOOL!!! •  22
SOLOMON MARCUS: 20 questions pour Luc Montagnier •  37

MARCUS PRINTRE CONTEMPORANI

VIOREL BARBU: Un spirit enciclopedic •  62
MUGUR ISĂRESCU: Un savant-cetățean •  68
MARIANA CELAC: Festin neîntrerupt •  70
ANDREW BRUCKNER: Memories about Solomon Marcus •  76
GABRIEL ANDREESCU: Solomon Marcus, în amintiri •  79

TERITORIILE TRANSDISCIPLINARITĂȚII

ȘTEFAN BRATOSIN: Solomon Marcus, semn și simbol al speranței •  92
VILMOS VOIGT: Pragmatical, Syntactical, and Semantic Horizons •  104
MARCEL DANESI: The Interconnection of Semiotics and Mathematics •  116
LIVIU P. DINU, ANA SABINA UBAN: Analyzing Stylistic Variation across Different Political Regimes •  135

JEAN ASKENAZY: Creierul, diamantul din coroana naturii – un dialog imaginar cu Solomon Marcus •  154

MATEMATICA MUZICII, MUZICA MATEMATICII

VALENTINA SANDU-DEDIU: Muzica și matematica în avangarda românească. Interferențe cu Solomon Marcus •  167
SOLOMON MARCUS: ANATOL VIERU sau despre gândirea intervalică • 181; OCTAVIAN NEMESCU și semiotica muzicală •  184; CORNELIU CEZAR și Sonologia •  188
Capitol coordonat de VALENTINA SANDU-DEDIU

SOLOMON MARCUS – MODEL ȘI DISCIPOL

„Eu de Lalescu sunt îndrăgostit”

SOLOMON MARCUS: Un grand mathématicien •  192
Cu reproduceri ale sculpturii realizate de SILVIA RADU

     • 

IOVIȚ POPESCU: O fotografie din anii ‘50 •  207
SOLOMON MARCUS: Ieri, 15 martie •  209

     • 

MINA-MARIA RUSU: Din loja Academiei, în universalitate • 211
CRISTIAN S. CALUDE: Profesorul Malița, așa cum l-am cunoscut •  218

     • 

LIVIU ORNEA: Moștenirea profesorului Marcus •  222

GENEROZITATEA CA PEDAGOGIE

MIHAI ȘORA: Elias •  227
Transcriere text și prelucrare imagine: LUIZA ȘORA
ALINA LEDEANU: Ecuația binefacerii •  231

CONTRIBUTORS AND ABSTRACTS •  291

CONTRIBUȚIA MINORITĂȚILOR NAȚIONALE
DIN ROMÂNIA
LA DIVERSITATEA ȘI VITALITATEA CULTURII EUROPENE

„Podurile Toleranței” – București, 16-17 mai 2018
Eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României

16 mai, Muzeul Cotroceni

Mesajul Președintelui României, domnul KLAUS WERNER IOHANNIS •  238
SERGIU NISTOR: Soluția umană și simbolică a toleranței •  240
PREAFERICITUL PĂRINTE DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: O țară a punților, dialogului și cooperării •  241
AUREL VAINER: „…pentru tot ce e benefic României și lumii” •  243
JOSE IACOBESCU: La a cincea ediție •  245
IOAN-AUREL POP: Cinste lor și memoriei lor! •  249
ION BOGDAN LEFTER: Diversitatea societății noastre multiculturale •  251
ALEXANDRU MIHĂILESCU: O punte solidă •  255
VICTOR NEUMANN: Reconceptualizarea gândirii colective •  262
CAROL IANCU: Wilhelm Filderman și „drepturile minorităților” •  268

17 mai, Banca Națională A ROMÂNIEI

MUGUR ISĂRESCU: Poduri •  277
LACZIKO ENIKÖ KATALIN: Diversitatea reunește identități •  280
ZOLTÁN ROSTÁS: Podurile sociologiei •  284

      Mulțumim

      Familiei savantului SOLOMON MARCUS pentru generozitatea cu care a susținut publicarea textelor acestuia în prezentul volum,
      doamnei SANDA GOLOPENȚIA, pentru participarea activă la realizarea numărului,
      precum și Academicianului MIHAIL M. CERNEA, pentru sprijinul financiar.

Redacția revistei SECOLUL 21Pentru toate lucrările Getei Brătescu din acest număr
© Tudor Brătescu

Share This Post