MICHEL DEGUY 7-12/2018

Secolul 21 - Michel Deguy 7-12/2019 coperta 1

Secolul 21 - Michel Deguy 7-12/2019 coperta 4

Secolul 21 - Michel Deguy 7-12/2019 caseta redactionala

SUMAR

 

EDITORIAL

ALINA LEDEANU: 58, rue Monsieur Le Prince • 9

MICHEL DEGUY
par lui-même

MICHEL DEGUY: Autobio, în românește de SOFIA OPRESCU • 16
MICHEL DEGUY: Le 8-ème âge/ A 8-a vârstă, în românește de Alina Ledeanu • 36

PRINTRE CONTEMPORANI

MARTIN RUEFF: Identitate și diferență, în românește de Dumitru Țepeneag • 43
CLAUDE MOUCHARD: Deguy, astăzi, în românește de Sofia Oprescu • 50

• 

JEAN-LUC NANCY: Parusia Deguy, în românește de Alina Ledeanu • 56
ȘTEFAN AUG.DOINAȘ: Seismica poeziei lui Michel Deguy • 61

GEORGE BANU: „Omul și opera” • 72
MARTINE SEGONDS-BAUER: Una bella persona, în românește de Georgeta Cristian • 76

ION MUREȘAN: Poemul (bolnav) • 83

• 

„Dragă Țepe”: MICHEL DEGUY în dialog cu DUMITRU ȚEPENEAG • 86

MICHEL DEGUY
în cărțile-bibliofile ale WANDEI MIHULEAC

WANDA MIHULEAC: O extensie spre vizual – De la vision en Dieu și La vie subite • 92

MICHEL DEGUY
dialogue avec
ȘTEFAN AUG.DOINAȘ

„Poésie et philosophie sont modalités du penser” • 100

POEMELE lui MICHEL DEGUY
traduse de
ȘTEFAN AUG.DOINAȘ, SORIN MĂRCULESCU
GABRIELA și CONSTANTIN ABĂLUȚĂ
DUMITRU ȚEPENEAG

MICHEL DEGUY: Soir/ Seară; Roi soleil/ Rege Soare; Toute une ville/ Un întreg oraș; Il est besoin d’un lecteur/ E nevoie de un cititor; Attendez/ Așteptați; «Comme en un jour de fête»/ „Ca într-o zi de sărbătoare”; Compléments d’objets/ Complemente de obiecte; Une question au poème/ O întrebare poemului; Aide memoire/ Luare aminte; Gisants/ Gisanți. Poeme (1960-1985), în românește de Ștefan Aug. Doinaș • 116

UN POEM ÎN DOUĂZECI DE LIMBI
PENTRU ABDELWAHAB MEDDEB

MICHEL DEGUY: Prose du suaire/ Proză la giulgiu (2014), în românește de Sorin Mărculescu • 134

PREZENȚA LUI GHERASIM LUCA

MICHEL DEGUY: Viața mea alături de Gherasim (2016), în românește de Gabriela și Constantin Abăluță • 141

PENTRU YVES BONNEFOY

MICHEL DEGUY: Poèmes et Tombeau pour Yves Bonnefoy (2018) – Ballade des mourants/ Balada muribunzilor; Géométrie de l’origine/ Geometria originii; Poésie et translation/ Poem în curs de traducere; Table des matières/Tablă de materii; Adieu donc Joachim/ Așadar adio, Joachim; Autobio/ Autobio; Histoire des larmes/ Povestea lacrimilor; Triomphe de l’amour/ Triumful iubirii, în românește de Gabriela și Constantin Abăluță • 148

• 

MICHEL DEGUY: Poème philosophique/ Poem filozofic (2018), în românește de Dumitru Țepeneag • 169

FONDATOR AL REVISTEI PO&SIE

MICHEL DEGUY: „Traducerea este solemnitate”, în românește de Georgeta Cristian • 173

EXTREMUL CONTEMPORAN
o rubrică de Michel Deguy

MICHEL DEGUY: Paris, în românește de Georgeta Cristian • 181

ARTA TRADUCERII

BÉNÉDICTE GORRILLOT: Deguy, traducteur de Virgile. Inédit, spécial Secolul 21 • 185

IN MEMORIAM
GETA BRĂTESCU • MARIANA CELAC

 

MIȘCARE LIBERĂ
o rubrică de GETA BRĂTESCU

GETA BRĂTESCU: „Revistă ori carte?”, „De la Secolul 20 la Secolul 21”, fragmente dintr-o Scurtă antologie • 224

• 

ADRIAN NICULESCU: 22 octombrie 2018 • 228
ALEXANDRU BELDIMAN: Ne părăsește Mariana • 229
MARIUS MARCU-LAPADAT: Mariana Celac • 234

NOI ȘI ORAȘUL
o rubrică de MARIANA CELAC

MARIANA CELAC: BUCUREȘTI. Arhitectură – un ghid adnotat, fragmente („Introducere”; „1990-2015. Tranziția spre un oraș deschis. Continuitate, tendințe, conflicte, derapaje, negocieri. A început secolul 20”; „Clădiri dispărute”) • 238

MICHEL DEGUY, poet, filozof, s-a născut în 1930 la Paris. Este profesor emerit la Universitatea Paris VIII; a fost preşedinte al Colegiului Internaţional de Filozofie (1989-1992) și al Casei Scriitorilor – Paris (1992-1998). A fondat (1977) și conduce de peste patruzeci de ani revista PO&SIE (Éditions Belin), care a primit, în 1996, premiul „Diderot-Universalis”. Este laureat al premiilor „Fénéon”, „Max Jacob”, „Mallarmé”, precum şi al Premiului Naţional francez pentru Poezie (1989). Antologia cuprinzând poemele sale din perioada 1960-1995, strânse în trei volume apărute la Editura Gallimard, a obţinut Marele Premiu pentru poezie al Societăţii franceze a Oamenilor de Litere. A condus colecţia de poezie a editurii Belin şi face parte din Comitetul de lectură al revistei Temps Modernes. Este Cavaler al Legiunii de Onoare (noiembrie 2010).
      Opera lui e publicată în principal la editurile Gallimard (două volume în colecția «Poésie/ Gallimard», reunind poemele apărute între 1960-2007), Seuil (în colecțiile «Fiction et Cie» și «Librairie du XXIe siècle»), Galilée (șase volume, între care La Raison poétique, 2000, și La Vie subite, 2016) și Hermann. (Écologiques, 2012; La Fin dans le monde, 2009). Unul dintre textele sale relatează cei douăzeci și cinci de ani petrecuți în comitetul de lectură de la Gallimard (Le Comité, editura Champ Vallon, 1988). Trebuie amintit, printre numeroasele sale eseuri, acela consacrat lui Marivaux: La Machine matrimoniale (Gallimard, colecția «Tel», 1982).
      Cele mai recente titluri reprezintă volume de poeme: Poèmes et Tombeau pour Yves Bonnefoy (La robe noire, 2018), Divan amoureux (Alger, 2018), Prose du suaire, poem în douăzeci de limbi (Almanar, 2015), dar și de poetică: Noir, impair et manque (Editura Argol, 2016), L’Envergure des comparses (Hermann, 2017).
      Face parte din Colegiul Onorific al revistei Secolul 21, unde susţine şi rubrica „Extremul contemporan”.

EDITORIAL

Share This Post