Doinaș, contemporanul nostru

 SUMAR

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ (ȘTEFAN POPA) în ani și fapte.

Fișă biobibliografică • 8

*

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ: Poemul ca somație a lecturii, Poemul ca loz câștigător, Psalmul XV (inedit), Elegia IX – FIINȚA, Trei fețe, poeme, cu facsimile • 15

VIRGIL NEMOIANU: Doinaș • 27

MICHEL DEGUY : „Îl salut pe Doinaș și limba lui Doinaș” • 30

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ:  „Seniorul meu? Poemul. Doamna mea? Limba Poeziei” • 30

*

EDITORIAL
ALINA LEDEANU: O convenție de calendar • 31

ÎN EVOCĂRILE  ȘI  ANALIZELE

 CONTEMPORANILOR  SĂI

I. NEGOIȚESCU (Un poet plutonic: Ştefan Aug. Doinaş – p.37)MIHAI ȘORA („…așa cum au mai fost la noi un Eminescu, un Blaga, un Barbu” – p.46) AL. PALEOLOGU („…dacă juriul Nobel…” – p.48)EUGEN SIMION (Despre ultimul Doinaș – p.50) RADU CĂLIN CRISTEA („Ispita” limbii – p.50) SOLOMON MARCUS („În elita culturală a României” – p.52) GETA BRĂTESCU (Din atelier – p.54) CORNEL REGMAN (Psalmii lui Doinaș – p.60)GABRIELA MELINESCU („Soledad in Dios” – p.62)MIRCEA CĂRTĂRESCU („… o mantică a poeziei lui Doinaș” – p.68). Fragmente

 

EVALUĂRI LA CENTENAR

 

ION POP:  Doinaș – jocul lumii și jocul poeziei • 73

BOGDAN CREȚU:  Refuzul biografismului și „măștile adevărului poetic” • 88

SIMONA CONSTANTINOVICI:  Poemele la care ne-ntoarcem au întotdeauna ceva din transparența vitraliilor • 122

POMPILIU CRĂCIUNESCU:  Sonetele fără sunet sau adevărul poetic al eului abisal • 134

*

MIHAI MĂNIUȚIU:  Enigma unui personaj neenigmatic. Cu facsimile din manuscrisul piesei Brutus • 166

*

VIRGIL  ȘTEFAN  NIȚULESCU:  Doinaș la primul centenar • 178

 

CU DOINAȘ, DESPRE DOINAȘ

 

ION SIMUȚ în dialog cu ȘTEFAN AUG. DOINAȘ: O călătorie în spații poetice, cutreierând printre oglinzi paralele (2001) • 182

IONUȚ VULPESCU:  un interviu cu ȘTEFAN AUG. DOINAȘ despre comunismul rezidual •  anii de detenție   politică  •  Cercul Literar de la Sibiu  •  eclipsele de Dumnezeu (2002). Prima parte • 197

*

CLEOPATRA LORINȚIU:  Demult știute, povestite acum • 211

 

A FI SCRIITOR

SAU  DESPRE  FATALITATEA  INEVITABILĂ

A  UNEI NOBILE VOCAȚII

„Suntem și vom fi priviți ca niște modele”

 

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ: „…ca să fiu sigur că litera mea ajunge până la tine”. Scrisoare către Virgil Nemoianu, martie 1981 • 220

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ: Cuvânt la Conferința Națională a Scriitorilor (1981). Fragmente • 226

 

TERFELIREA MODELELOR”

 

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ:  Terfelirea modelelor (1994) • 232

GABRIEL ANDREESCU:  Cum creează calomnia o ficțiune: cazul Ștefan Aug. Doinaș • 237

*

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ: Miercurea adevărului; Anno domini. Poeme • 284

 

VIRGIL NEMOIANU:  Victime și vinovați – către o abordare pluri­­­­dimensională. Fragmente • 287

 

LA ÎNTÂLNIREA CU TÂNĂRA GENERAȚIE

 

MIHAELA DOBOȘ:  Pedagogia dăruirii • 292

MARA CHIRIȚESCU: Psalmii lui Doinaș, în traducerea liceenilor de la „Aldo Moro”. Cu o prezentare de TINA SAVOI (Mara) • 304

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ:  Psalmi/ I Salmi (I, V, XIX). Versiunea intaliană: ALESSANDRO PASCU, ELIANA BĂCILĂ și REBECCA FAPPANI • 310

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ  ÎN  MANUALELE  ȘCOLARE

 

ADINA LIPOVAN: Doinaș în manualele de limba și literatura română – Nivel gimnazial • 317

CAMELIA BELEI : Doinaș în manualele de limba și literatura română – Nivel liceal • 324

 

MICHEL DEGUY – In memoriam

 

GEORGE BANU: Un prieten • 337

MARLENA BRAESTER:  Din inima „Sălii  Michel Deguy” • 339

 

RUBRICI PERMANENTE

 

UTOPII ȘI DISTOPII

O rubrică de SANDA GOLOPENȚIA

 

SANDA GOLOPENȚIA:  De la science fiction la distopie: Mașina se oprește la E. M. Forster • 343

 

OUR DIGITAL WORLD/ LUMEA NOASTRĂ DIGITALĂ

O rubrică de  CRISTIAN S. CALUDE

 

CRISTIAN S. CALUDE:  Email Anniversary / Aniversarea serviciului de e-mail. În românește de ANDREI MLADEN • 349

*

 

AU CONTRIBUIT ÎN ACEST NUMĂR • 370

 

 

Share This Post