Doinaș, contemporanul nostru

 SUMAR

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ (ȘTEFAN POPA) în ani și fapte.

Fișă biobibliografică

*

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ: Poemul ca somație a lecturii, Poemul ca loz câștigător, Psalmul XV, Elegia IX – FIINȚA, Trei fețe, poeme

VIRGIL NEMOIANU: Doinaș

MICHEL DEGUY : „Îl salut pe Doinaș și limba lui Doinaș”

Ștefan Aug. Doinaș:  „Seniorul meu? Poemul. Doamna mea? Limba Poeziei”

*

ALINA LEDEANU:  În loc de editorial. Centenarul – o convenție de calendar

DOINAȘ ÎN EVOCĂRI ȘI ANALIZE
ALE CONTEMPORANILOR  SĂI

I. NEGOIȚESCU MIHAI ȘORA AL. PALEOLOGU EUGEN SIMION RADU CĂLIN CRISTEA SOLOMON MARCUS GETA BRĂTESCU CORNEL REGMAN GABRIELA MELINESCU MIRCEA CĂRTĂRESCU . Fragmente

EVALUĂRI LA CENTENAR

ION POP:  Doinaș – jocul lumii și jocul poeziei

BOGDAN CREȚU:  Refuzul biografismului și măștile adevărului poetic

SIMONA CONSTANTINOVICI:  Poemele la care ne-ntoarcem au întotdeauna ceva din transparența vitraliilor

POMPILIU CRĂCIUNESCU:  Sonetele fără sunet sau adevărul poetic al eului abisal

*

MIHAI MĂNIUȚIU:  Enigma unui personaj neenigmatic. Cu facsimile din manuscrisul piesei Brutus

*

VIRGIL ȘTEFAN NIȚULESCU:  Doinaș la primul centenar

CU DOINAȘ, DESPRE DOINAȘ

ION SIMUȚ în dialog cu ȘTEFAN AUG. DOINAȘ:  O călătorie în spații poetice, cutreierând printre oglinzi paralele (2001)

IONUȚ VULPESCU:  un interviu cu ȘTEFAN AUG. DOINAȘ (partea I-a), despre comunismul rezidual •  anii de detenție   politică  •  Cercul Literar de la Sibiu  •  eclipsele de Dumnezeu (2002)

*

CLEOPATRA LORINȚIU:  Demult știute, povestite acum

A FI SCRIITOR
SAU DESPRE FATALITATEA INEVITABILĂ
A  UNEI NOBILE VOCAȚII
„Suntem și vom fi priviți ca niște modele”

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ: „…ca să fiu sigur că litera mea ajunge până la tine”. Scrisoare către Virgil Nemoianu, martie 1981

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ: Cuvânt la Conferința Națională a Scriitorilor (1981)

„TERFELIREA MODELELOR”

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ:  Terfelirea modelelor

GABRIEL ANDREESCU:  Cum creează calomnia o ficțiune: cazul Ștefan Aug. Doinaș

*

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ: Miercurea adevărului; Anno domini, poeme

*

VIRGIL NEMOIANU:  Victime și vinovați – către o abordare pluri­­dimensională. (Fragmente)  

LA ÎNTÂLNIREA CU TÂNĂRA GENERAȚIE

MIHAELA  DOBOȘ:  Pedagogia dăruirii

MARA CHIRIȚESCU: Psalmii lui Doinaș, în traducerea liceenilor de la „Aldo Moro”. Cu o prezentare a Tinei Savoi (Mara)

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ:  Psalmi/ I Salmi (I, V, XIX). Versiunea intaliană: ALESSANDRO PASCU, ELIANA BĂCILĂ e REBECCA FAPPANI

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ ÎN MANUALELE ȘCOLARE

ADINA LIPOVAN: Doinaș în programele și manualele de limba și literatura română – Nivel gimnazial

CAMELIA BELEI : Doinaș în manualele de limba și literatura română – Nivel liceal

MICHEL DEGUY – IN MEMORIAM

GEORGE BANU: Un prieten

MARLENA BRAESTER:  Din sala „Michel Deguy”

RUBRICI PERMANENTE

UTOPII ȘI DISTOPII

O rubrică de SANDA GOLOPENȚIA

SANDA GOLOPENȚIA:  De la SCIENCE FICTION la distopie: Mașina oprește la E.M. Forster

OUR DIGITAL WORLD/ LUMEA NOASTRĂ DIGITALĂ
O rubrică de CRISTIAN S. CALUDE

CRISTIAN S. CALUDE:  Email Anniversary/ Aniversarea serviciului de e-mail. În românește de ANDREI MLADEN

*

Au contribuit în acest număr

 

Share This Post